ΓΔ: 858.93 -4.45% Τζίρος: 118.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σημαντική βελτίωση μεγεθών στο εννεάμηνο 2021 για τον Όμιλο Ideal

Αύξηση των pro forma εσόδων κατά 40% στα 51,9 εκατ. και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 54% στα 9,9 εκατ. κατέγραψε ο Όμιλος για το εννεάμηνο.

Τα βασικά μεγέθη των Pro forma οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο 2021 παρουσίασε με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή του ο Όμιλος IDEAL.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγράφεται:

  • Αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά 40% στα € 51,9 εκατ.
  • Αύξηση της Pro forma λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά  54% στα €  9,9 εκατ.
  • Αύξηση των Pro forma Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ) κατά 60% στα € 8,6 εκατ.
  • Αύξηση των Pro forma Κερδών μετά από  Φόρους (ΚΜΦ) κατά  69% στα € 7,2 εκατ.

Η σημαντική αύξηση των Εσόδων με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), αύξηση των Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ), αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους (ΚΜΦ).

Οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του Ενεάμηνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021 συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Οι επιδόσεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στο εννεάμηνο του 2020 και του 2021. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εννεάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές ως προς το διάστημα ενοποίησης, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 37,1 εκ. την 30.09.2020). Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι Κερδών προ Φόρων € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.09.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 7.195 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 4.250 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

EBITDA30.09.202130.09.2020
EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων 9.9056.442
Αύξηση54% 

Η άτυπη (Pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Αύξησης Κεφαλαίου στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.Ο EBITDA απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, αποσβέσεις και ανόργανα αποτελέσματα. Από τα κέρδη EBITDA αν αφαιρεθούν οι φόροι, τόκοι και αποσβέσεις προκύπτει το κέρδος της επιχείρησης.

Η εταιρεία ανακοινώνει την σχετική δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. της IDEAL  κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, , ο οποίος  αναφέρει  σχετικά: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί την συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου IDEAL και την σημαντική αύξηση των μεγεθών. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια και εργαζόμαστε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αντικατάσταση του VSEF/Fund από τους μεριδιούχους επενδυτές του

Tο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund, έπαυσε τη λειτουργία του και διένειμε αυτούσια στους μεριδιούχους επενδυτές του, ως μέρος της περιουσίας του, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που αυτό κατείχε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου διευθυντικών στελεχών

Οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ελέγχουν έμμεσα 1.645.160 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.