ΓΔ: 1228.02 0.58% Τζίρος: 21.25 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:33:13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Intercontinental

Intercontinental: Αποφασίστηκε η συγχώνευση δύο θυγατρικών εταιρειών

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών Bierco AE και Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 IKE, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.6.2021.

Τη συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της ανακοίνωσε η Intercontinental. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση των θυγατρικών, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω εταιρειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, του νόμου 4601/2019, της απόφασης 3/347/12.7.2005 τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4,5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.6.2021.

Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 (ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2 και 35) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1- 5 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των θυγατρικών αυτής, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω εταιρειών (Εταιρείας και θυγατρικών). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προς το σκοπό της οποίας την 19.11.2021 υπεβλήθη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και από κοινού με τα λοιπά έγγραφα, που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ.1 εδ.α, β και γ ν.4601/2019 θα είναι διαθέσιμα προς τους μετόχους στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ