ΓΔ: 1229.91 0.74% Τζίρος: 18.45 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:24:43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Endysi, Rouxa, Lianiki
Πηγή: Unsplash

Στην αύξηση κεφαλαίου 4 θυγατρικών της συμμετέχει η B&F Ενδυμάτων

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 100% θυγατρικών της Ventus Ενεργειακή, Kremb Energy, Canalis Ενεργειακή και Aretousa Energy.

Τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τεσσάρων θυγατρικών της αποφάσισε η B&F Ενδυμάτων. Η εταιρεία θα συμμετέχει στην ΑΜΚ της Ventus Ενεργειακή ύψους 809.382 ευρώ, στην ΑΜΚ της Kremb Energy ύψους 805.224 ευρώ, στην ΑΜΚ της Canalis Ενεργειακή ύψους 664.393 ευρώ και στην ΑΜΚ της Aretousa Energy ύψους 843.232 ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 809.382,00 με έκδοση 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 809.382 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 809.382,64 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 809.382,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,64 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 810.382 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 810.382 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 805.224,00€ με έκδοση 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 805.224 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «KREMB ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 805.224,11 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 805.224,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,11 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 809.224 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 809.224 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ύψους 664.393,00€ με έκδοση 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 664.393 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» συνολικού ποσού 664.393,75 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 664.393 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,75 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 665.393 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 665.393 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 03/12/2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους 843.232,00€ με έκδοση 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.

Η κάλυψη και εξόφληση από την Εταιρεία των 843.232 νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστου, θα γίνει με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμου χρέους εκ σύμβασης δανείου της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Εταιρεία, κατόπιν της οποίας η απαίτηση της Εταιρείας έναντι της «ARETOUSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 843.232,88 ευρώ θα μειωθεί κατά το ποσό των 843.232,00 ευρώ και θα απομένει υπόλοιπο 0,88 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 847.232 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που θα αντιστοιχούν σε 847.232 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

B&F Ενδυμάτων: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,2928 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 03/12/2021. Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο εννεάμηνο για την B&F Ενδυμάτων

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τις πωλήσεις στο εννεάμηνο να διαμορφώνονται στα 55,49 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 25,7% έναντι του 2020. Προβληματισμός για την άνοδο του ενεργειακού κόστους.