ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Στην τελική ευθεία το νέο κέντρο δεδομένων της ΕΔΥΤΕ στην Κρήτη

Η εγκατάσταση και λειτουργία και του νέου Κέντρου Δεδομένων στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών ενώ θα αξιοποιήσει και ενδυναμώσει το τεχνολογικό απόθεμα της Κρήτης.

Νέο βήμα στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί η υπογραφή Τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιφέρειας Κρήτης και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία νέου «πράσινου» «Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων, Επιστημονικών Υπολογισμών και Ευφυούς Εξειδίκευσης «Κνωσός»» της ΕΔΥΤΕ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της κατανομής των δημοσίων υπολογιστικών «νεφών», η ΕΔΥΤΕ έχει οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Νέφους για τον Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), φιλοξενεί δε ήδη σημαντικό μέρος του RE-Cloud στο υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων στην Κνωσό. Η ΕΔΥΤΕ έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί, σε χώρους που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Κνωσού στο Ηράκλειο, κέντρο δεδομένων τροφοδοτούμενο από ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά.

Εκεί λειτουργούν και υποστηρίζονται από την ΕΔΥΤΕ ψηφιακές υπηρεσίες για τα νοσοκομεία της χώρας, εκσυγχρονίζοντας την αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων στον τομέα της υγείας και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών συνολικά. Επιπλέον η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων σε Data Centers και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανά την επικράτεια. Το νέο κέντρο δεδομένων, επιπρόσθετα της πλήρους κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης για υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, θα λειτουργήσει και ως «Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων Κρήτης» προσφέροντας τις ως άνω υπηρεσίες και σε φορείς της περιφέρειας προς αμοιβαίο όφελος και από κοινού χρηματοδότηση.

Η εγκατάσταση και λειτουργία και του νέου Κέντρου Δεδομένων αποτελεί σημείο αναφοράς και επίκεντρο για όλη την Ελλάδα, συντελεί δε στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών. Η αξιοποίηση και γενικότερη ενδυνάμωση του συσσωρευμένου τεχνολογικού αποθέματος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και ως αναπτυξιακό εργαλείο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα. Θα αναδειχθούν παράλληλες πρωτοβουλίες που σκοπό θα έχουν την αξιοποίηση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης των νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσα από δράσεις με λειτουργικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο αλλά και θετική τεχνολογική και κοινωνική επίδραση.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του νέου Κέντρου Δεδομένων, θα προσφέρει «πράσινες» λύσεις στη λειτουργία του, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, καθηγητής ΕΜΠ Στέφανος Κόλλιας, δήλωσε: «Η δημιουργία του νέου Κέντρου Δεδομένων αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της ΕΔΥΤΕ για δημιουργία, υποστήριξη, επέκταση και λειτουργία υφιστάμενων και νέων υποδομών κέντρων δεδομένων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με παράλληλη υποστήριξη της λειτουργίας τους με "πράσινη" ενέργεια, και στην συγκεκριμένη περίπτωση ενέργεια παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά, μειώνοντας σημαντικά το δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου CUE (Carbon Usage Effectiveness). Η γεωγραφική του θέση με τις μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών και το καθιστούν ένα ακόμη επιτυχημένο εγχείρημα της ΕΔΥΤΕ, επεκτείνοντας την πολυετή επιτυχημένη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη δημιουργία και λειτουργία υποδομών με περιβαλλοντική βιωσιμότητα και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης».

Ο πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ, κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Νεκτάριος Κοζύρης δήλωσε πως «μέσω του κέντρου δεδομένων στην Κνωσό, η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει ενεργά και διαθέτει καθημερινά τις απαραίτητες ψηφιακές υπηρεσίες, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων και επιστημονικούς υπολογισμούς απαραίτητα για την λειτουργία της εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες αξιοποιούνται από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, τα νοσοκομεία και κέντρα αίματος και από άλλους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας την συνολική εμπειρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών και συντελώντας στην ψηφιακή αναβάθμισή τους ανά την επικράτεια».

Ο πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής, Γεώργιος Κοντάκης δήλωσε ότι «το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την πολύχρονη συνεργασία του με την ΕΔΥΤΕ είναι αποδεδειγμένα αρωγός στην από κοινού προσπάθεια της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της Υγείας. Η επέκταση της συνεργασίας αυτής ενδυναμώνει την κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο σε Περιφερειακό όσο και Εθνικό επίπεδο και το τοποθετεί στην αιχμή της τεχνολογίας από πλευράς υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής».

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης με τις πολύπλευρες δράσεις ανάπτυξης της Κρήτης, τις οποίες έχει υλοποιήσει αλλά και αυτές που έχει σχεδιάσει αποσκοπεί στην ανάπτυξη, την αειφορία αλλά και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της κοινωνίας. «Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης νέου Κέντρου Δεδομένων, τροφοδοτούμενου από νέο Φωτοβολταϊκό σύστημα, και θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που θα αναπτύξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα φιλοξενηθούν στο νέο κέντρο δεδομένων για να ενισχύσει τις υποδομές της για το πέρασμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Μέσα από το Κέντρο Δεδομένων επιβεβαιώνεται η στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας για τη μετατροπή της Κρήτης σε έναν πανευρωπαϊκό κόμβο έρευνας και καινοτομίας και την καθιέρωση του νησιού ως επιχειρηματικής και καινοτόμας ζώνης διεθνών προδιαγραφών».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντικό έργο ψηφιακής αναβάθμισης ανέλαβαν SingularLogic και InDigital

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η πλήρως ψηφιακή απονομή των μερισμάτων.
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επίσκεψη του Κυρ. Πιερρακάκη στις εγκαταστάσεις της Aluminco στα Οινόφυτα

Ο υπουργός ενημερώθηκε αναφορικά με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της εταιρείας και την εξέλιξη του μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής της.
petropoulos_isuzu
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πετρόπουλος: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ/μετοχή

Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2022 και θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 24 Ιουνίου σε όσους είναι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία κατά την ημερομηνία της 20ής Ιουνίου 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Από 31 Μαΐου η καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων.