ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
GEK TERNA
Φωτο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η συνέλευση

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων.

Συνήλθε σήμερα, 28/6/2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 129 Μέτοχοι κομιστές 54.125.371 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,63 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 %), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2021 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 %) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.083.998 υπέρ (99,92 %) και αποχή 41.373 (0,08 %), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου (έως 1/7/2021), Εμμανουήλ Βράιλα (έως 1/7/2021), Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά (έως 1/7/2021 και από 19/7/2021), Δημήτριου Αφεντούλη (από 1/7/2021), Κωνσταντίνου Λάμπρου (από 19/7/2021), Αικατερίνης Δεληκούρα (από 1/7/2021), και Σοφίας Στάικου (από 1/7/2021).

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 53.382.699 υπέρ (98,63 %), 701.299 κατά (1,30 %) και αποχή 41.373 (0,08 %), απάλλαξε την Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2021.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 49.478.896 υπέρ (91,42 %), 4.600.475 κατά (8,50 %) και αποχή 46.000 (0,08 %), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 54.123.721 υπέρ και 1.650 ψήφους αποχή, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2021 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Επί του 7ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 54.123.721 υπέρ και 1.650 ψήφους αποχή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 12.410.794,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,69 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 12.410.794,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,69 € σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,12 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, με την παράλληλη προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού και η Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ομολογιούχοι ενέκριναν την αλλαγή όρων των δανείων

Η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε τη συναίνεση των ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται.
GEK TERNA, TERNA ENERGIAKI, George Peristeris, Giorgos Peristeris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Αποδίδουν οι επενδύσεις μας, δεν υπάρχουν υπερκέρδη στην ενέργεια»

Ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε πως ο όμιλος υλοποιεί 6,5 δισ. επενδύσεις και θα δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Ιουνίου η επαναληπτική συνέλευση των Ομολογιούχων

Οι συνελεύσεις των ομολογιούχων συγκλήθηκαν σήμερα για το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 120.000.000 και για το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 500.000.000.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καταβάλει την 1η Ιουλίου τους τόκους του εταιρικού ομολόγου

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 13,9027 ευρώ ανά ομολογία  το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ.