ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ακίνητα, Real Estete
Πηγή: Dimand S.A.

Ξεκινά αύριο η διαπραγμάτευση των μετοχών της Dimand, 15 ευρώ η μετοχή

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 5,4 εκατ., τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε 92,6 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό των 98 εκατ. ευρώ περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού 97,5 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού 0,5 εκατ. περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων) φτάνουν τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Dimand, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 5,4 εκατ., τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε 92,6 εκατ. ευρώ.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «DIMAND» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι 15,00 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Dimand:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό 98,0 εκατ. ευρώ περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού 97,5 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού 0,5 εκατ. ευρώ περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων).

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 5,4 εκατ., τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε 92,6 εκατ. περίπου και θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό 50,9 εκατ. περίπου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για την αποπληρωμή σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ολοσχερή προπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων δανειακής σύμβασης με την TEMPUS συνολικού ποσού 50,6 εκατ. περίπου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία έναντι συνολικού ποσού 0,3 εκατ. περίπου.

(β) ποσό περίπου 28,0 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) ποσό περίπου 13,7 εκατ. περίπου για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 23.06.2022 Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η πίστωση των νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 05.07.2022.

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 18.680.300 κοινών μετοχών της εταιρείας. στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «DIMAND» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι 15,00 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-DIMAND-FIX
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Dimand: Διαψεύδει δημοσιεύματα για καθυστέρηση των υποχρεώσεών της

Πρόκειται περί απολύτως αβάσιμων ισχυρισμών, καθώς η εταιρεία και ο όμιλος είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και χαίρουν της εμπιστοσύνης του συνόλου των ελληνικών τραπεζών.