ΓΔ: 1477.69 -0.27% Τζίρος: 79.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Attica Group

Attica Συμμετοχών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,05/μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.790.292,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών

Επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Συμμετοχών, επίσης ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.790.292,15 ευρώ  με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Attica Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 8η Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.320.907 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,43%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

3. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.


4. Η Γενική Συνέλευση ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2022 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

6. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. 

9. Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018. 

10. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.790.292,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,35 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 σε 0,30  και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, στους Μετόχους.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ληφθείσας απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής καθώς και να αποφασίσει επί του τρόπου και της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και επί οποιουδήποτε άλλου θέματος απαιτείται προς εκτέλεση της απόφασης. 

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Ηλία Τρίγκα ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-Naypigeia-Elefsinas-Attica-Group
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη MoU ανάμεσα σε Ναυπηγεία Ελευσίνας και Attica Group ύψους 1 δισ.

Tο μνημόνιο συνεργασίας είναι συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ και αφορά το πλαίσιο συνεργασίας 10 ετών για την εκτέλεση του ναυπηγικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου της Attica Group