ΓΔ: 1027.47 0.71% Τζίρος: 106.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ιατρικο Αθηνών

ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών: Πτωτική πορεία για τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Τα προ φόρων κέρδη σε επίπεδο ομίλου υποχώρησαν στα 13.015 χιλ. ευρώ από 17.677 χιλ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 169.498 χιλ. ευρώ.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών για το εννεάμηνο, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Όπως αναφέρεται σε αυτήν συνολικά για την περίοδο από 1/1- 30/9/2022, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 169.498 χιλ. ευρώ, έναντι 169.448 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 23.257 χιλ. ευρώ έναντι 27.403 χιλ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 13.015 χιλ. ευρώ έναντι 17.677 χιλ. ευρώ του 2021.

Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 166.230 χιλ. ευρώ, έναντι 165.930 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 18.804 χιλ. ευρώ έναντι 24.222 χιλ. ευρώ του και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9.051 χιλ. ευρώ έναντι 14.965 χιλ. ευρώ του 2021.

Ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο του έτους (1/7-30/9/2022) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 52.104 χιλ. ευρώ, έναντι 54.842 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 5.658 χιλ. ευρώ έναντι 8.315 χιλ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 2.232 χιλ. ευρώ έναντι 4.994 χιλ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback ανήλθε σε 51.061 χιλ. ευρώ, έναντι 53.644 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 4.112 χιλ. ευρώ έναντι 7.198 χιλ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 849 χιλ. ευρώ έναντι 4.040 χιλ. ευρώ του 2021.

Το 3ο τρίμηνο του 2022 τα περιθώρια κέρδους στον Όμιλο κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2021 , κυρίως λόγου του αυξημένου κόστους ενέργειας αλλά και της συνολικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αντίθετα, το 4ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία σε επίπεδο Όμιλου και Εταιρείας είναι αυξημένα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2022.

Σε σχέση με τις μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2022, η Διοίκηση του Ομίλου υπέγραψε την 25η Ιουλίου 2022 νέα σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας €10.000 χιλ. για την χρηματοδότηση του νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 6000 τ.μ.. δίπλα στο υφιστάμενο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα στεγάζει το νέο πρωτοπόρο ογκολογικό κέντρο, γραφεία ιατρών και θα αυξήσει την δυναμικότητα του νοσοκομείου σε κλίνες κατά 80. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε εξαετής με λήξη το έτος 2028. Το συμβατικό επιτόκιο προσδιορίστηκε σε EURIBOR 6 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο προσαρμόζεται με βάση την τιμή χρηματοοικονομικών δεικτών όπως ορίζονται στη σύμβαση και κυμαίνεται μεταξύ 2,7% - 3,1%. Η πρώτη δόση αποπληρωμής με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου θα λάβει χώρα τον Ιούλιο 2024.

Την 24η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου βάσει της από 17ης Ιουνίου απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ειδικότερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 26.888.153,80 ευρώ.

Η Διοίκηση, αν και δεν υπάρχει καμία άμεση επίπτωση από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς δεν υπάρχουν συναλλαγές με τις εμπλεκόμενες χώρες, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει την λειτουργία του Ομίλου βάσει των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα , στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα στην διεθνή σκηνή.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, την άνοδο του πληθωρισμού και τη διαφαινόμενη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων ο Όμιλος καταγράφει θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2022 με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών. Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί με σταθερά βήματα το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιατρικό Αθηνών: Προχωράει σε επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Στις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου και δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμένοι μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου. Στα 26,88 εκατ. ευρώ θα ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε συζητήσεις με Oaktree για τη «Γαία» βρίσκεται το Ιατρικό Αθηνών

Η εταιρεία, απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν τη μαιευτική - γυναικολογική κλινική, ενώ θα ενημερώσει για τυχόν εξελίξεις επί του θέματος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιατρικό Αθηνών: Ενισχυμένα κατά 96% τα EBITDA του ομίλου στο εννεάμηνο

Συνολικά, για την περίοδο από 1/1- 30/9/2021, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 169.448 χιλ. ευρώ, έναντι 139.714 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ομίλων Βιοϊατρικής και Ιατρικού Αθηνών

Οι δύο πλευρές συνέστησαν κοινή ομάδα εργασίας, για τον προσδιορισμό των σημείων συνεργασίας μεταξύ των δύο Ομίλων στο πλαίσιο της υφιστάμενης δραστηριοποίησής τους, αλλά και της ανάπτυξης νέων κοινών υπηρεσιών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 123% των EBITDA για το Ιατρικό Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο του 2021

Στα 114,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ιατρικού Αθηνών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα. Προχωρά το επενδυτικό του πλάνο ύψους 50 εκατ. ευρώ ο όμιλος.