ΓΔ: 1194.35 -0.50% Τζίρος: 78.96 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:50:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Papoutsanis
Πηγή: Παπουτσάνης

Παπουτσάνης: Αύξηση 29% στον κύκλο εργασιών το 2022, 36% πάνω οι εξαγωγές

Το 2022 ήταν μία χρονιά εξαιρετικών προκλήσεων όπου η Διοίκηση της Εταιρείας κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις κόστους σε όλα τα επίπεδα.

Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και στις εξαγωγές, αλλά και αύξηση πωλήσεων σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της κατέγραψε το 2022 η Παπουτσάνης, επιβεβαιώνοντας - παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις - την ανθεκτικότητα και την επιτυχή στρατηγική της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Παρόλα αυτά τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 36% και έφτασαν τα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ

Βασικά οικονομικά μεγέθη

  • Το 2022 η Παπουτσάνης παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στις εξαγωγές, αλλά και αύξηση πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, επιβεβαιώνοντας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, την ανθεκτικότητα και την επιτυχή στρατηγική της στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
  • Διψήφια αύξηση (29%) του κύκλου εργασιών για 7η συνεχή χρονιά με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το 2021. 
  • Αύξηση κατά 36% στις εξαγωγές που ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 34,0 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιπροσωπεύουν το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών. 
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 36%. 
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. το προηγούμενο έτος μειωμένα κατά 39%

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: 
«Η Παπουτσάνης, κατά τη διάρκεια του 2022 που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μακροοικονομικές προκλήσεις, διατήρησε την αναπτυξιακή της πορεία με σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και αύξηση των εξαγωγών και στους τέσσερεις τομείς δραστηριοποίησης της. Η αύξηση των πωλήσεων ανήλθε σε 29% σε σχέση με το 2021, με το μισό περίπου να οφείλεται σε αύξηση όγκου και το υπόλοιπο σε αύξηση τιμών πωλήσεων προκειμένου να καλυφθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι αυξήσεις κόστους σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μεταξύ της κατά το 100% κάλυψης της προαναφερθείσης αύξησης κόστους και της διατήρησης της αύξησης των όγκων πωλήσεων και βελτίωσης μεριδίων αποφασίσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στο δεύτερο απορροφώντας ένα μέρος του επιπλέον κόστους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική γιατί θέτει στέρεες βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της Εταιρείας και βελτίωση της κερδοφορίας της.

Όσον αφορά το τρέχον έτος, οι πρώτες εντυπώσεις από την εξέλιξη των τιμών των υλών και ενέργειας κατά το πρώτο τρίμηνο είναι ενθαρρυντικές και σε συνδυασμό με την είσοδο σε νέες προϊοντικές κατηγορίες μέσω της εξαγοράς του ΑΡΚΑΔΙ, τη διεύρυνση και επέκταση της διεθνούς μας παρουσίας, την επάνοδο του τουρισμού σε προ-πανδημικά επίπεδα και την ολοκλήρωση του τριετούς επενδυτικού μας πλάνου, δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για το 2023».

Επισκόπηση αποτελεσμάτων 

Το 2022 ήταν μία χρονιά εξαιρετικών προκλήσεων όπου η Διοίκηση της Εταιρείας κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις κόστους σε όλα τα επίπεδα – ύλες, ενέργεια και μεταφορικά – με την παράλληλη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Σε αυτό το έντονα πληθωριστικό περιβάλλον έπρεπε να συγκεραστεί η ανάγκη αύξησης των τιμών πώλησης προκειμένου να καλυφθούν τα παραπάνω κόστη με την παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και την εξασφάλιση της ανάπτυξής της, αύξησης των μεριδίων στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται και βελτίωσης της κερδοφορίας της βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μεσο/μακροπρόθεσμα που είναι και ο στρατηγικός στόχος. Έτσι οι πιέσεις από την πλευρά του κόστους μετακυλίθηκαν στις τιμές πώλησης σε ένα σημαντικό βαθμό και όχι στο σύνολο τους, λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν τον στόχο διατήρησης και ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων και την αύξηση της διείσδυσης των προϊόντων μας στα νοικοκυριά, παράγοντες με μονιμότερη επίδραση μακροπρόθεσμα, αλλά και τον εν μέρει προσωρινό χαρακτήρα των έντονων πληθωριστικών πιέσεων από την πλευρά του κόστους. 

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες, με μεγαλύτερη βαρύτητα στις παραγωγές για τρίτους και τις ειδικές σαπωνόμαζες, όπου συχνά τα σχετικά συμβόλαια με τους πελάτες προβλέπουν αυτόματες αναπροσαρμογές τιμών, ανάλογα με την εξέλιξη του κόστους υλών, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα.

Το 2022 o κύκλος εργασιών ανήλθε σε 70,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση πωλήσεων κατά 29% σε σχέση με το 2021. Από αυτή την αύξηση το 14% περίπου προήλθε από ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων ενώ το υπόλοιπο 15% από αύξηση των τιμών πώλησης. Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 34,0 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 36%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) λόγω των προαναφερόμενων παραγόντων ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ το 2021 μειωμένα κατά 12%. Για τους ίδιους λόγους, η κερδοφορία (προ φόρων) της Εταιρείας ανήλθε σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ η κερδοφορία μετά από φόρους ανήλθε σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Θετική πορεία και στους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης 

Η σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη θετική πορεία που σημείωσαν και οι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, διπλάσιες πωλήσεις επιτεύχθηκαν στα ξενοδοχειακά προϊόντα, χάρη στη επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και οι πωλήσεις των ειδικών σαπωνομαζών. Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων και παραγωγών για τρίτους σε Ελλάδα και εξωτερικό ήταν επίσης θετικός. 

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 18% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 19% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 43% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 20% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε, ανά κατηγορία προϊόντων, ως εξής: 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει συνολική ανάπτυξη κατά 8% συγκρινόμενη με το 2021, παρά την πτωτική πορεία της αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών, της οποίας η αξία μειώθηκε κατά 39% το διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με το 2021. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2021, αποτέλεσμα που οφείλεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη μέσω νέων λανσαρισμάτων, την επένδυση σε επικοινωνία/marketing και επέκταση της διανομής, καθώς και στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ για το διάστημα Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2022. Εξαιρουμένων των πωλήσεων ΑΡΚΑΔΙ, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας, πλην του αντισηπτικού, ανέρχεται σε 16% σε σχέση με το 2021.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 98% σε σχέση με το 2021. Η κατηγορία αυτή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Το 2022, με την επανεκκίνηση της τουριστικής αγοράς, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του 2022 είναι κατά 51% υψηλότερες σε σχέση με αυτές του 2019, χάρη στη διεύρυνση των συνεργασιών με υπάρχοντες πελάτες, αλλά και την είσοδο νέων.
 
Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 12% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. 
 
Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 54% το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας ως ένας από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, τη διεύρυνση του πελατολογίου, τη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης ποικιλίας προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών σαπωνομαζών, αλλά και στη σημαντική αύξηση των τιμών πώλησης προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και παραγωγής. 

Επιχειρηματική προοπτική 

Και το 2022 η Παπουτσάνης πέτυχε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη κύκλου εργασιών προερχόμενη τόσο από την ανάπτυξη του όγκου όσο και την αύξηση των τιμών πώλησης θέτοντας ψηλότερα το σημείο εκκίνησης για το έτος 2023.

Όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς και τις σχετικές τάσεις, η αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει, χωρίς να είναι εφικτή η εκτίμηση της εξέλιξης των σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν τα μεγέθη της Εταιρείας – τιμές υλών, ενέργεια, πληθωρισμός, επιτόκια, συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, κλπ.    

Σε κάθε περίπτωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σημαντικό μέρος των υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την παραγωγή των προϊόντων της, έχει σημειωθεί μείωση των τιμών και αναμένεται να διαπιστωθεί αν θα συνεχιστεί η καθοδική πορεία τους. Αντίστοιχα, οι τιμές της ενέργειας – ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο - παρόλο που παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της προ-πανδημίας εποχή, είναι σαφώς βελτιωμένες από τα υψηλά του 2022. 

Αντίστροφη πορεία επιδεικνύει το χρηματοοικονομικό κόστος λόγω των συνεχών αυξήσεων του Euribor.

Ο συνδυασμός των παραπάνω λειτουργεί θετικά στην κερδοφορία της Εταιρείας και άρα, εφόσον οι παραπάνω τάσεις παραμείνουν, αναμένεται βελτίωση της κερδοφορίας το 2023.

Για το έτος 2023 η Εταιρεία στοχεύει να συνεχίσει την ανάπτυξή της και στους τέσσερεις τομείς που δραστηριοποιείται: 

  • Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2023, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, της δυναμικής διαφημιστικής υποστήριξης και της ενίσχυση της παρουσίας μας στα καταστήματα, καθώς επίσης και με την είσοδό μας σε νέες κατηγορίες με κύριο όχημα το ΑΡΚΑΔΙ.  
  • Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει κύριο άξονα ανάπτυξης για την Παπουτσάνης, καθώς οι προβλέψεις για τον τουρισμό είναι πολύ αισιόδοξες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να χτίζουμε δυναμικά τις μακροχρόνιες υπάρχουσες συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες μας, ενώ έχουνε μπει και ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων μας σε μία σειρά από νέες αγορές
  • Τέλος, οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.  

Παράλληλα η Παπουτσάνης το 2022 ολοκλήρωσε το ισχυρό επενδυτικό πλάνο της τελευταίας τριετίας ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, ενέργειες που θα συντελέσουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Με το τέλος αυτού του πολύ σημαντικού κύκλου επενδύσεων, οι επενδύσεις για το 2023 προβλέπεται να διατηρηθούν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Το 2023 η Εταιρεία εστιάζει στην περαιτέρω μείωση κόστους και εξοικονόμηση πόρων μέσω της πλήρους εκμετάλλευσης των τελευταίων επενδύσεων στο εργοστάσιο και αποθήκες και βελτιστοποίησης εσωτερικών λειτουργιών.

Για το 2023, η Διοίκηση της Παπουτσάνης προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31.10.2022 εγκρίθηκε η διανομή μικτού προμερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 12.12.2022. 
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

papoutsanis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Ανάπτυξη με αύξηση 39% στον κύκλο εργασιών στο εννιάμηνο

Η αξία των εξαγωγών της εταιρείας έφτασε στα 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 55%.