Φώτο: Pixabay

Νέο ασφαλιστικό προϊόν από την CNP ΖΩΗΣ

H CNP ΖΩΗΣ παρουσιάζει το Bonjour Future Planning, ένα σύγχρονο unit linked προϊόν που προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε πελάτη.

Το Bonjour Future Planning είναι το νέο ασφαλιστικό προϊόν της CNP ΖΩΗΣ, που έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των προϊόντων Bonjour Solutions. Σχεδιάσθηκε για να καλύψει τις σύγχρονες αποταμιευτικές ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το νέο προϊόν της CNP ΖΩΗΣ έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημα στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή που μπορεί να είναι η συνταξιοδότηση από τον κρατικό φορέα ασφάλισης, οι σπουδές για τα παιδιά, η πληρωμή για κάποια σοβαρή ανάγκη.

Το Bonjour Future Planning είναι ασφαλιστικό προϊόν ορισμένης διάρκειας συνδεδεμένο με επένδυση σε δύο Αμοιβαία Κεφάλαια. Παρέχει δυνατότητα τακτικών και έκτακτων καταβολών, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου, ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Προσφέρεται με τρεις επενδυτικές επιλογές (συντηρητική, ισορροπημένη και δυναμική) αναλόγως του επενδυτικού προφίλ του πελάτη, όπως αυτό προκύπτει μετά την συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου.

Χαρακτηριστικά Bonjour Future Planning

Σύνδεση με δύο Αμοιβαία Κεφάλαια (Ομολογιακό και Μετοχικό)
Τρεις επενδυτικές επιλογές (συντηρητική, ισορροπημένη, δυναμική)
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής επιλογής
Τακτικές καταβολές: από €50/μήνα 
Έκτακτες καταβολές: από €1.000, μετά τον 3ο μήνα ασφάλισης
Δικαίωμα εξαγοράς Ασφαλιστηρίου: Μετά το 3ο έτος ισχύος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aύξηση παραγωγής και βελτιωμένα αποτελέσματα για την Εθνική Ασφαλιστική

Τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €59,2 εκ. έναντι €50,1 εκ. το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 18,2%.