ΓΔ: 1027.47 0.71% Τζίρος: 106.28 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΒΙΣ: Γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας

Η εταιρεία HQF AET κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (αρθ. 13 § 1 Ν 3340/2005)

 

Η εταιρεία ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ σε συνέχεια της από 12/01/2023 γνωστοποίησης της μετόχου HQF AET, ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 Ν 3340/2005 σε συνδ με την αποφ. ΕπΚεφ 3/347/12.07.2005 άρθ. 6 § 1 περ. β υποπερ. Iv σε συνδ με § 1 περ. α περ. i, τα κατωτέρω :

 

Η εταιρεία HQF AET, ως βασική μέτοχος της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ (εκδότριας), ενεργούσα δια του εκπροσώπου της Δημητρίου Φιλίππου του Ιωάννη, Προέδρου & διευθύνοντος σύμβουλου τόσον αυτής (της βασικής μετόχου) όσο και της εκδότριας, ενημερώνει την εκδότρια, ότι απέκτησε εξωχρηματιστηριακά στις 11.01.2023 111.720 μετοχές της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 13.406,40 ΕΥΡΩ και 111.720 δικαιώματα της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 98.313,60 ΕΥΡΩ και κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας, από 85,736% που κατείχε πριν από την συναλλαγή.

 

Για την ΒΙΣ ΑΕ

 

Σουπιωνάς Κυριάκος

Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ