ΓΔ: 1365.48 0.60% Τζίρος: 100.57 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Βιοκαρπέτ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων ενημέρωσε με ανακοίνωση της στο ΧΑ η εταιρεία.

 Εκτακτη   ΓΣ της 16/1/2023  

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  12, οι μετοχές που κατείχαν οι ανωτέρω μέτοχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  19.917.333  ήτοι  ποσοστό 83,036% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

Χορήγηση ειδικής άδειας στην Εταιρία για την παροχή της εγγύησής της κατ΄άρθρα 97 παρ 3, 99 και 100 του ν 4548/2018 υπέρ της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, όπως εκπροσωπούνται από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων τους για το υπό έκδοση  Κοινό Ομολογιακό Δάνειο,  ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 65.000.000, πλέον τόκων και εξόδων εκδόσεως της ως άνω εταιρείας.  

Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να ανακοινώσει την ως άνω ειδική άδεια και να υποβάλλει την ανακοίνωση σε δημοσιότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018

 Η ΓΣ αποφάσισε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ  προς τους Ομολογιούχους Δανειστές που εκπροσωπούνται από την ALPHA Τράπεζα ΑΕ,  στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου  ονομαστικής αξίας κεφαλαίου 65.000.000 € και  παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ προκειμένου να προχωρήσει και να υποβάλλει σε δημοσιότητα την ανακοίνωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ.2 και 3 του ν.4548/2018.

Το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που τέθηκε προς ψηφοφορία  στην Γενική Συνέλευση  ψηφίστηκε «υπέρ»: 19.917.333 ψήφους, ήτοι με ποσοστό   83,036% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση του ανωτέρω θεμάτος της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθεί άμεσα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ