ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις έως 100 εκατ. ευρώ στις ιχθυοκαλλιέργειες

Οι εταιρείες του κλάδου προτείνουν να υπολογιστούν οι αποζημιώσεις για τις χαμένες εξαγωγές λόγω πανδημίας ανάλογα με την απώλεια πωλήσεων που είχε κάθε εταιρεία σε σχέση με την περίοδο 2017 -2019.