ΓΔ: 1365.48 0.60% Τζίρος: 100.57 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση άδειας και πρόστιμα 130.000 ευρώ

Αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» καθώς και την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1015η/2.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €120.000 στην εταιρία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018 και του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, κυρίως ως τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €7.000 στην εταιρία ««ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4514/2018 και της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 1.7.2022 – 30.6.2023.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €3.000 στην εταιρία ΒΙΣ Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1 του ΔΠΧΑ 9 σε συνδυασμό με τις παραγράφους Β13 και Β14 του ΔΠΧΑ 13 και τις παραγράφους 74 και 75 του ΔΛΠ 1.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά πλέον η κατάθεση εγγράφων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η παροχή των συγκεκριμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εποπτικού έργου της ΕΚ και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των εργασιών της ΕΚ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 405.000 ευρώ

Αποφάσισε και τη διαγραφή της εταιρείας «ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της ΕΚ.
businessdaily-Kontopoulos-Giannos-EXAE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοντόπουλος: Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για εισαγωγή στο ΧΑ

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος, του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν γίνει έως σήμερα σημαντικά βήματα για να οδηγηθεί το ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές και να προσελκυσθούν επενδυτές από το εξωτερικό.