ΓΔ: 1449.4 -0.63% Τζίρος: 71.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Πώς θα μπαίνουν λουκέτα από 48 ώρες έως 30 μέρες λόγω φοροδιαφυγής

Τι αλλάζει με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή. Οι πέντε παραβάσεις που οδηγούν στο λουκέτο μέχρι και ένα μήνα. «Κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής» στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Αυστηρές εντολές για την επιβολή άμεσων λουκέτων από 48 ώρες έως και 30 ημέρες, στις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν δίδει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με νέα απόφαση που εξέδωσε.

Συγχρόνως, τροποποιείται το υφιστάμενο καθεστώς για την επιβολή της ποινής της αναστολής της λειτουργίας, ενώ διευκρινίζεται, πως θα μπαίνει το «λουκέτο» όταν την ώρα που εντοπίζονται οι παραβάσεις η επιχείρησης δεν λειτουργεί ή έχει πολλές εισόδους.

Παράλληλα, η πινακίδα που θα αναρτάται στις εισόδους των επιχειρήσεων «Κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής», θα είναι γραμμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Σημειώνεται πως τα περισσότερα «λουκέτα» η εφορία τα επιβάλει στη διάρκεια της θερινής περιόδου σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, όπου και εντοπίζονται οι περισσότερες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η εντολή που έχει δοθεί στα ελεγκτικά συνεργεία των εφοριακών ελεγκτών, που έχουν σταλεί στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας είναι σαφείς, για αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων.

Οι παραβάσεις που οδηγούν στο λουκέτο

Αναλυτικότερα, με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, (Α 1093/13 Ιουνίου 2024) διευκρινίζεται ότι οι παραβάσεις που οδηγούν στο «λουκέτο» είναι οι ακόλουθες:

 1. Η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.
 2. Η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
 3. Επίσης προβλέπεται, ότι εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.
 4. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.
 5. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τι αλλάζει στη διαδικασία

Επίσης, επί της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων και της επιβολής των κυρώσεων αλλάζουν τα ακόλουθα:

 • Τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον αρμόδιο για την έκδοση της πράξης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και της ειδικής εντολής ελέγχου, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καθώς και τον αρμόδιο για την εποπτεία της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας.
 • Η ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται “Με εντολή Διοικητή" από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ..
 • Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου.
 • Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης».
 • Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή του οριζόμενου, από τον Προϊστάμενο, υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση.
 • Η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου.
 • Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων.
 • H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.
 • Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
 • Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξή του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/φορο-λογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από .... (ημερομηνία - ώρα) έως (ημερομηνία -ώρα), σε εκτέλεση της υπ' αρ .... πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, "closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/ use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms, from ...(date - time) until ... (date - time) in execution of No decision/act".
 • Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. ή για την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.
 • Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Euros, Money, xrhmata,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι και το 100% μπορεί να φτάσουν φόροι - πρόστιμα για αδήλωτες καταθέσεις

Πώς φορολογούνται οι αδήλωτες τραπεζικές καταθέσεις που εντοπίζει η εφορία. Από 33% ξεκινά ο φόρος, ποια πρόστιμα και σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται. Βαρύτερες ποινές για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε 700.000 «κλειστές» κατοικίες

Προβληματισμός για την αποτυχία του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» με αιτήσεις από μόνο 1.400 ιδιοκτήτες. Φόβοι για μεγάλο αριθμό «μαύρων» μισθώσεων. Διασταυρώσεις στις καταναλώσεις ρεύματος - νερού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο - σοκ από την Εφορία για κρυφές τραπεζικές καταθέσεις

Σε υπόθεση - κλειδί που κρίθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών βρέθηκαν σε φορολογούμενο αδικαιολόγητες καταθέσεις 6,33 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά... δημεύτηκαν, καθώς επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα 6,28 εκατ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διασταυρώσεις παντού από την ΑΑΔΕ: Από καταθέσεις μέχρι επιδοτήσεις

Ποιες είναι οι 11 κατηγορίες διασταυρώσεων. Βασικό εργαλείο οι τραπεζικές καταθέσεις. Στο στόχαστρο και ΦΠΑ, ΦΜΥ, αγροτικές επιδοτήσεις και αναδρομικά μισθών και συντάξεων από εσωτερικό και εξωτερικό.