Oikonomia-Anaptyxi
Shutterstock

ΚΕΠΕ: Οι επιπτώσεις του κοροναϊού στην οικονομία, βάσει τριών σεναρίων

Τρία σενάρια εξετάζει το ΚΕΠΕ, βάσει των οποίων το πλήγμα στην ελληνική ανάπτυξη από την επιδημία του κοροναϊού θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την ένταση του φαινομένου.

Τρία πιθανά σενάρια των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κοροναϊού στην ελληνική οικονομία εξετάζει το Κέντρο Προγαμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε επίκαιρη ανάλυσή του, εκτιμώντας, ότι ανάλογα με την έκταση του φαινομένου μπορεί το πλήγμα θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ισχυρό. 

Στην έκθεση «Επιπτώσεις του νέου κορονοϊού (2019-nCoV) στην ελληνική οικονομία: πιθανά σενάρια», το ΚΕΠΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις του ΟΟΣΑ (2.3.2020), στο βασικό σενάριο η παγκόσμια μεγέθυνση θα είναι 2,4% κατά το 2020, δηλαδή μικρότερη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) συγκριτικά με την πρόβλεψη του Νοεμβρίου 2019. 
Αντίστοιχα, για την Ευρωζώνη προβλέπεται μεγέθυνση της τάξης του 0,8%, μειωμένη κατά 0,3 π.μ. συγκριτικά με την πρόβλεψη του Νοεμβρίου. 

Στο πιο απαισιόδοξο σενάριο, η παγκόσμια μεγέθυνση υπολογίζεται στο 1,5%, μειωμένη κατά 1,4 π.μ. συγκριτικά με την πρόβλεψη του Νοεμβρίου, ενώ για την Ευρώπη η αντίστοιχη μείωση υπερβαίνει τη 1 π.μ. Η επίπτωση μιας πιθανής επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας στο ελληνικό ΑΕΠ εκτιμήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο μέσω υποδείγματος σε 0,3 και 0,7 π.μ., στα δύο εξεταζόμενα δυσμενή σενάρια.

Οι βασικοί δίαυλοι επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι οι ακόλουθοι:

- Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, αντιμετώπισης, παρακολούθησης της νόσου
- Τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εστίαση και λοιπές υπηρεσίες (συνέδρια, εκθέσεις, διασκέδαση και ψυχαγωγία)
- Εμπόριο-Μεταφορές
- Παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες
- Επενδυτικά έργα
- Ιδιωτική κατανάλωση
- Τιμές πρώτων υλών, άλλων αγαθών και υπηρεσιών
-  Αγορά εργασίας
- Χρηματαγορές

Τα τρία σενάρια

1. «Ήπιο σενάριο»: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός του Μαρτίου.

- Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,1%-0,3% για το 2020 σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη
− Ήπιες επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις μεταφορές
− Οριακή επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις.

2. «Μετριοπαθές σενάριο»: Η επιδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός του δευτέρου τριμήνου του 2020.

- Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,4%-0,6% για το 2020 σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη
− Αυξημένες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση του φαινομένου
− Μέτριες επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις μεταφορές. Επηρεάζεται η τουριστική κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα, τον Μάιο και κατά τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. Εντονότερες είναι οι επιπτώσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
− Μέτριες επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες
− Μέτρια επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις
− Επιπτώσεις περιορισμένης κλίμακας στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.

3. «Δυσμενές σενάριο»: Η επιδημία επεκτείνεται και στο τρίτο τρίμηνο του 2020.

- Μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,7%-0,9% για το 2020 σε σχέση με την ισχύουσα πρόβλεψη.
− Σημαντική δημοσιονομική δαπάνη για ιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση του φαινομένου
− Σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις μεταφορές. Επηρεάζεται η τουριστική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Πλήττονται σε σημαντικό βαθμό οι εισαγωγές και οι εξαγωγές.
− Σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες
− Βαθύτερη επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις με σημαντική επιδείνωση των προσδοκιών και του οικονομικού κλίματος
− Επιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας.

Στην τρέχουσα συγκυρία, ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά με την εξάπλωση του νέου κορονοϊού (2019-nCoV) παραμένει σημαντικός. Με την πάροδο του χρόνου, θα είναι πιο εύκολο να αξιολογηθεί, ποιο από τα σενάρια είναι περισσότερο πιθανό, καθώς για παράδειγμα, στα τέλη Μαρτίου, είτε θα έχει επιβεβαιωθεί, είτε θα έχουμε απομακρυνθεί από το «ήπιο σενάριο».

Σημειώνεται από το ΚΕΠΕ, ότι τα παραπάνω σενάρια ενδέχεται να επηρεαστούν, είτε θετικά, είτε αρνητικά, από άλλους παράγοντες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, όπως η αυξημένη τουριστική κίνηση, εφόσον η χώρα θεωρηθεί ασφαλής προορισμός σε σχέση με άλλους, η εξέλιξη του μεταναστευτικού -προσφυγικού ζητήματος, η εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας, ΗΠΑ - Ε.Ε. και Ε.Ε. - Ην. Βασιλείου και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Απαραίτητη κρίνεται η επαναξιολόγηση της κατάστασης μέσα στον Απρίλιο στη βάση των ενδείξεων και των στοιχείων που θα είναι τότε διαθέσιμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζεντιλόνι: Οι μεταρρυθμίσεις κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 

Η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρώσει την επενδυτική της δραστηριότητα σε κλάδους που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα από τον αγροτοδιατροφικό έως και την ενέργεια, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.