ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

ΤτΕ: Ετήσια αύξηση 7,6% στις χρηματοδοτήσεις προς εταιρείες τον Νοέμβριο

Αύξηση κατά 1.871 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 968 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 45,1% από 36,1% τον προηγούμενο μήνα.

Αυξητικά κινήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας που έφτασε στο 12,5% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1.879 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.258 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 9,8% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 2.724 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.320 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας 

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης 
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 1.649 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.505 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 63,2% από 57,0% τον προηγούμενο μήνα. 

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Νοέμβριο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,6% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 230 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 247 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 367 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 55 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,6% από 7,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,7% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 311 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,5% από -3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 56 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 127 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Νοέμβριο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 50 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 1,3% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 187 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

 Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Νοέμβριο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20.753 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά,  στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν δάνεια προς ΜΧΕ (9.029 εκατ. ευρώ), στεγαστικά δάνεια (8.534 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.808 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.379 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

Καταθέσεις  της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση 

Μείωση κατά 432 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 206 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -30,9% από -23,4% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Αύξηση κατά 3.156 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 2.526 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 14,0% από 11,6% τον προηγούμενο μήνα. 

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.871 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 968 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 45,1% από 36,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.334 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 143 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 463 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 825 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 1.285 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.558 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,3% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1) (2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ)   
    
 ΣΕΠ.2020ΟΚΤ.2020ΝΟΕ.2020
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης195.043197.531199.728
    Μηνιαία καθαρή ροή2.5372.2581.879
    (%) 12μηνη μεταβολή10,6%11,5%12,5%
    
Ι.1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης47.45650.25352.474
    Μηνιαία καθαρή ροή1.9142.5051.649
    (%) 12μηνη μεταβολή54,0%57,0%63,2%
    
Ι.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης147.586147.277147.254
    Μηνιαία καθαρή ροή623-247230
    (%) 12μηνη μεταβολή2,4%2,5%2,6%
    
 Ι.2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης73.91673.86174.200
    Μηνιαία καθαρή ροή714-55367
    (%) 12μηνη μεταβολή7,5%7,5%7,6%
   Ι.2.1.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης67.83167.90268.117
      Μηνιαία καθαρή ροή66072311
      (%) 12μηνη μεταβολή8,3%8,6%8,7%
       1.  Γεωργία   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης1.1191.1511.195
        (%) 12μηνη μεταβολή2,2%1,4%1,2%
       2.  Βιομηχανία   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης17.02217.16117.195
        (%) 12μηνη μεταβολή9,5%10,5%10,4%
   2.1  Ορυχεία και Λατομεία   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης246243243
        (%) 12μηνη μεταβολή-6,1%-7,0%-6,8%
   2.2  Μεταποίηση   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης16.77616.91816.951
        (%) 12μηνη μεταβολή9,8%10,8%10,7%
       3.  Εμπόριο   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης15.57415.51415.501
        (%) 12μηνη μεταβολή9,0%9,2%8,7%
       4.  Τουρισμός   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.9087.9768.030
        (%) 12μηνη μεταβολή11,7%13,0%13,3%
       5.  Ναυτιλία (4)   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης749748756
        (%) 12μηνη μεταβολή5,7%7,4%8,5%
       6.  Κατασκευές   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης6.2346.2476.256
        (%) 12μηνη μεταβολή-4,7%-3,7%-3,4%
       7.  Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης5.5845.5715.624
        (%) 12μηνη μεταβολή9,7%9,2%10,5%
       8.  Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης2.2442.3762.380
        (%) 12μηνη μεταβολή15,5%24,2%23,5%
       9.  Λοιπά   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης11.39811.15711.182
        (%) 12μηνη μεταβολή11,0%8,7%8,9%
  9.1  Ενημέρωση και Επικοινωνία   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης1.2121.2251.234
        (%) 12μηνη μεταβολή1,5%2,9%5,6%
  9.2  Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης3.6853.6933.632
        (%) 12μηνη μεταβολή13,0%13,7%13,2%
  9.3  Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης2.1462.1422.148
        (%) 12μηνη μεταβολή-0,6%-0,2%-1,9%
  9.4  Λοιποί Κλάδοι   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.3554.0964.168
        (%) 12μηνη μεταβολή19,7%11,4%12,5%
    
   Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης6.0855.9596.083
        Μηνιαία καθαρή ροή54-12756
        (%) 12μηνη μεταβολή-1,0%-3,9%-3,5%
    
 Ι.2.2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης8.6048.5868.598
        Μηνιαία καθαρή ροή-3-1750
        (%) 12μηνη μεταβολή-0,2%0,5%1,3%
    
 Ι.2.3. ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης65.06664.83064.456
        Μηνιαία καθαρή ροή-88-175-187
        (%) 12μηνη μεταβολή-2,5%-2,4%-2,5%
    
   1. Στεγαστικά   
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης49.42249.31249.089
        Μηνιαία καθαρή ροή-92-107-123
        (%) 12μηνη μεταβολή-2,8%-2,8%-2,8%
    
   2. Καταναλωτικά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης15.03714.95214.788
        Μηνιαία καθαρή ροή5-67-78
        (%) 12μηνη μεταβολή-1,6%-1,5%-1,9%
    
   3. Λοιπά    
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης606566579
        Μηνιαία καθαρή ροή-1-113
        (%) 12μηνη μεταβολή0,2%2,7%4,0%
    
(1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα, καθώς και τα τιτλοποιημένα δάνεια στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν ως διαχειριστές.
(2) Περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
(3) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων/εταιρικών ομολόγων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές. 
(4) Από το Μάρτιο του 2019, τα δάνεια προς τις ναυτιλιακές εταιρείες με καταστατική έδρα στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται πλέον στη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας.
    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Εκτόξευση τουριστικής κίνησης και εισπράξεων τον Αύγουστο

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3,486 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 134,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 198,3% και διαμορφώθηκαν στα 979 εκατ. ευρώ.
xrimata, euro, money, cash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικό σήμα από τουρισμό: Στο 75,8% του 2019 οι εισπράξεις τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε πλεόνασμα 1,4 δισ. τον Αύγουστο, ενώ για το 8μηνο σημειώθηκε συρρίκνωση του ελλείμματος στα 5,4 δισ. ευρώ.
Malliaropoulos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαλλιαρόπουλος: Υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης των ΜμΕ

Ο διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της ΤτΕ απέδωσε την επιφυλακτικότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στις ΜμΕ στο υψηλό ρίσκο που υπάρχει, λέγοντας πως το ποσοστό των κόκκινων δανείων των ΜμΕ είναι διαχρονικά υψηλό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πελαγίδης: Ευκαιρία για προσέλκυση Ευρωπαίων «νομάδων» στην Ελλάδα

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επεσήμανε ότι είναι κρίσιμο για τη χώρα να προσελκύσει εύπορους αλλοδαπούς που θα εργάζονται από απόσταση, ώστε να τονωθεί η εσωτερική ζήτηση και να τροφοδοτήσει την ελληνική μεταποίηση.