ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

«Πάγωμα» σε ενοίκια και επιταγές, νέα επιδότηση επιχειρήσεων

Στη Βουλή η ρύθμιση που θα επιτρέψει την παροχή επιδοτήσεων για τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για επιταγές, ενοίκια, αγρότες και Ταμείο Ανάκαμψης.

Πάγωμα επιταγών, απαλλαγή από την πληρωμή ενοικίων και αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων, φοραπαλλαγές για αγρότες και στήριξη στην Aegean περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την απογραφή του πληθυσμού που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου: 

  1. Επιταγές: Όσες επιταγές  εμφανιστούν από τις 2 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι 25  δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τις επιταγές που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από 25 Ιανουαρίου  έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες. Επιταγές που είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται  η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες. Οι κομιστές εκτός από πάγωμα των επιταγών κατά 75 ημέρες θα δικαιούνται και παράταση για την πληρωμή του ΦΠΑ.
  2. Ενοίκια: Προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου το πρώτο δίμηνο του έτους. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν για το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος που κατέβαλε ο ενοικιαστής. Επίσης τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι 15 Ιανουαρίου.
  3. Επιδότηση παγίων δαπανών: Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών μέχρι του ποσού των 3 εκατ. ευρώ.Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ.
  4. Αγρότες. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται εντός του έτους.
  5. Aegean: Προβλέπεται χορήγηση οικονομικής ενίσχυση ποσού 120 εκατ. ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ και έχει αρμοδίως πιστοποιηθεί η πλήρης και εξ ολοκλήρου καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  6. Ταμείο Ανάκαμψης: Για την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται ότι, μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης υπουργού, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  7. Κάτοικοι Εξωτερικού: Για τις φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 προβλέπεται ότι όσες υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες. Η καταβολή του φόρου, εφόσον οι δηλώσει υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουάριου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

money, cash, euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες με τις μειώσεις στα ενοίκια

Έρχεται ειδική απόφαση για τους ιδιοκτήτες με ακίνητα σε υπομίσθωση, πληρώνονται προκαταβολικά ως το τέλος Ιουνίου οι αποζημιώσεις ιδιοκτητών για τον Μάιο, νομοθετική ρύθμιση για τον Ιούνιο.