ΓΔ: 894.19 0.11% Τζίρος: 6.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:09:09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Zavvos, ypourgeio oikonomikon, vouli
Φωτο: George Vitsaras / SOOC

Ζαββός: Στόχος ο μονοψήφιος αριθμός κόκκινων δανείων στο τέλος του 2022

«Στο πλαίσιο αυτό της τραπεζικής ενίσχυσης, κινούνται και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το ΤΧΣ, καθώς ενισχύουν την ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων», ανέφερε ο κ. Ζαββός.

«Μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πρόγραμμα "Ηρακλής" το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πια θωρακισμένο κεφαλαιακά» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορά το ΤΧΣ και τις τράπεζες.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζαββός «μετά την επιτυχή συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον "ΗΡΑΚΛΗ" με χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων συνολικής αξίας 32 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και την αναμενόμενη συμμετοχή τους για ισόποσης αξίας χαρτοφυλάκια στον ΗΡΑΚΛΗ 2, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε μονοψήφιο αριθμό “κόκκινων δανείων” στο τέλος του 2022. Έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους πολίτες, να εκτελέσει δηλαδή το τραπεζικό σύστημα αυτό που είναι η πραγματική αποστολή του».

Στο πλαίσιο αυτό της τραπεζικής ενίσχυσης, όπως είπε, κινούνται και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το ΤΧΣ καθώς ενισχύουν την ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων για να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα, με επάρκεια τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά ενδεχομένως και όποια νέα προβλήματα προκύψουν από την πανδημία. Βρισκόμαστε, είπε, «μπροστά σε μια νέα εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα “αλλάζει σελίδα”. Οι ελληνικές τράπεζες βασιζόμενες σε μια σταθερή κυβερνητική πολιτική εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεων, δραστικής μείωσης των “κόκκινων δανείων” και ενόψει της άμεσης προοπτικής τής έλευσης όπως αναφέρθηκε των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν πια να προχωρήσουν δυναμικά εφαρμόζοντας τη δική τους στρατηγική η καθεμιά». Το ΤΧΣ, προσέθεσε, θα μπορεί να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική και να λειτουργήσει ως να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία του. Να ενεργεί όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του. Αναλυτικά η ομιλία του:


Σημαντικό βήμα για την κατεύθυνση αυτή είναι, λοιπόν, η απεμπλοκή του δημοσίου από τις  τράπεζες. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημιουργήθηκε το 2010 για να  στηρίξει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, παρείχε την κεφαλαιακή ενίσχυση είτε για σκοπούς  ανακεφαλαιοποίησης, είτε για σκοπούς εξυγίανσης σταδιακά και πρέπει τώρα να  αποχωρήσει εφαρμόζοντας, όμως, μια συντεταγμένη στρατηγική εξόδου.  Γνωρίζουμε ότι στόχος του δημοσίου όταν ενίσχυσε το 2009 με τις προνομιούχες μετοχές τις τράπεζες, συνέχισε το 2012 με την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση, το 2013 με τις τότε ανακεφαλαιοποιήσεις, το 2014 με τη μη συμμετοχή του και το 2015 με την τελευταία  ανακεφαλαιοποίηση και με επαχθέστερους όπως ξέρουμε γι’ αυτό όρους, δεν ήταν πάντα  το κέρδος. Στόχος και κύρια αποστολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι κυρίως η διατήρηση της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κυρίως της εμπιστοσύνης των καταθετών και επενδυτών στις τράπεζές μας.  Έτσι, βρισκόμαστε πια σε μια νέα εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα «αλλάζει σελίδα».

Οι ελληνικές τράπεζες βασιζόμενες σε μια σταθερή κυβερνητική πολιτική εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεων, δραστικής μείωσης των «κόκκινων δανείων» και ενόψει της άμεσης προοπτικής της έλευσης όπως αναφέρθηκε των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν πια να προχωρήσουν δυναμικά εφαρμόζοντας τη δική τους 
στρατηγική η καθεμιά. Κυριότερος μέτοχός τους σε ορισμένες, είναι το ΤΧΣ και πρέπει με τη σειρά του να μπορεί 
να εφαρμόσει κι αυτό τη δική του στρατηγική. Αυτός είναι και ο στόχος του παρόντος νομοθετήματος. Κυρίως, αξίζει να τονιστεί ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δώσει στο ΤΧΣ τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί την περιουσία του και να μπορεί να ενεργήσει όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του.

Προαναφέρθηκε, επίσης, ότι το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικά εχέγγυα, γιατί έτσι το ΤΧΣ συμμετέχει στις αυξήσεις από κοινού με τους ιδιώτες επενδυτές και ότι η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει κυρίως να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται ακριβώς με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, ευθυγραμμιζόμενη, βέβαια πάντα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης.  Η στρατηγική αποεπένδυσης, λοιπόν, είναι νευραλγικής σημασίας και με βάση αυτό το νόμο θα μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ευελιξία και με διαφορετικούς τρόπους τους οποίους θα συζητήσουμε, είτε δηλαδή μέσω πώλησης των μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές είτε μέσω πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης και τα λοιπά.

Γνώμονας, βέβαια, είναι οι αποφάσεις του Ταμείου να λαμβάνονται μετά από Έκθεση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Θα ήθελα να πω ότι και οι νέες μετοχές δεν του δίνουν ειδικά δικαιώματα. Οι παλιές όμως εξακολουθούν να έχουν τα ίδια ειδικά δικαιώματα, όπως είναι το βέτο σε ειδικά θέματα και δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης.  
 
Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι ότι ενισχύουμε την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του ΤΧΣ. Αυτό διασφαλίζουν οι διατάξεις που τροποποιούμε, γιατί από τη μέχρι τώρα εμπειρία της εταιρικής διακυβέρνησής του, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων και ρόλων των οργάνων του. Και για να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, κρίθηκε σκόπιμη η αποσαφήνιση του ρόλου των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. Βασικό όργανο της διοίκησης με τεκμήριο αρμοδιότητας, είναι πλέον το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση – διοίκηση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.  
 
Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν και οι προλαλήσαντες, ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει και τα θέματα ευθύνης των μελών του οργάνων του ΤΧΣ, γιατί ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να αρθούν σημαντικά εμπόδια που εμπόδιζαν το Ταμείο να επιτελέσει την κύρια αποστολή του, που δεν είναι άλλη κυρίως από την αποεπένδυση. Η ρύθμιση που φέρνει η Κυβέρνηση ενώπιον σας, είναι αυτή που ήδη ισχύει για όλους τους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και η οποία όπως γνωρίζεται κρίθηκε πολύ πρόσφατα 
από το 5ο Τμήμα του Αρείου Πάγου με την Απόφαση 158/2021, που την έκρινε ως συνταγματική».  

Η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο στις δύο και μισή το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων. Αποφασίσθηκε να κληθούν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΤΧΣ, της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, του Συλλόγου των Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και η ΟΤΟΕ. Στην συνέχεια θα διεξαχθεί η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών με την ψήφιση του νομοσχεδίου επί της Αρχής και την κατ' άρθρο συζήτηση. Η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου ορίσθηκε να προγραμματιστεί την Τετάρτη ώστε το νομοσχέδιο να εισαχθεί την Πέμπτη για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγραφές δανείων μέχρι 78% από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Ξεπερνά τα 32 δισ. το ποσό των δανείων που έχουν ρυθμιστεί από τον Ιούλιο 2019 έως τον Σεπτέμβριο 2021. Αναδιαρθρώσεις με μεγάλη μείωση δόσης και μερική διαγραφή δανείου επιλέγουν οι εταιρείες διαχείρισης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Ζαββός: Υπό έλεγχο η αύξηση «κόκκινων» δανείων λόγω της πανδημίας

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομικών, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για την αύξηση των κόκκινων δανείων, λόγω της πανδημίας και όσα δημιουργηθούν, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 ή 5 δισ. ευρώ.
Zavvos, ypourgeio oikonomikon, vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός: Δεν θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. τα νέα «κόκκινα» δάνεια

Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε πως στους επόμενους 18 μήνες τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών θα έχουν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό και θα ανοίξει ο δρόμος για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.