ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:38:08 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
Πηγή: Shutterstock

Αύξηση 68,4% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α' τρίμηνο

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 6,4 δισ. ευρώ, καθώς υπήρξε μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, λόγω και του υψηλού ενεργειακού κόστους, σε σύγκριση με τις εξαγωγές.

Η πολύ μεγάλη αύξηση της αξίας των εισαγωγών κατά τη διάρκεια του α' τριμήνου οδήγησε σε μεγάλη διόγκωση το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο ίδιο διάστημα, το οποίο ενισχύθηκε στα 6,4 δισ. ευρώ από 3,8 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ οι εισαγωγές α' τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 47,9%, ενώ οι εξαγωγές εμφάνισαν αύξηση 32%, ενώ εάν εξαιρεθεί το κόστος των καυσίμων οι αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε στο 32,9% και 24,6% αντίστοιχα. 

Αντίθετα θετικό ήταν το ισοζύγιο στον τομέα των υπηρεσιών χάρη στην καλή πορεία των τουριστικών εισπράξεων οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 342,2% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Μάρτιο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 880,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισεκ. ευρώ. 

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη – σε απόλυτους όρους – από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34,3% σε τρέχουσες τιμές (και οριακά κατά 0,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 27,9% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 23,4% σε τρέχουσες τιμές (6,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 22,2% σε τρέχουσες τιμές (14,0% σε σταθερές τιμές). 

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 318,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 404,3% σε σχέση με το 2021. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών. 

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. 

Το α΄ τρίμηνο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 6,4 δισεκ. ευρώ.  Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 32% σε τρέχουσες τιμές (4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 47,9% σε τρέχουσες τιμές (23,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 24,6% και 32,9%, αντίστοιχα (10,7% και 24,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 295,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 342,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021 (αντιπροσωπεύοντας το 55,4% και το 62,9% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019). Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από τους λοιπούς τομείς.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2021, και διαμορφώθηκε σε 76,3 εκατ. ευρώ. Το α΄ τρίμηνο του 2022, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα 117,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε κατά 516,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισεκ. ευρώ. Το α΄ τρίμηνο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διευρύνθηκε σε σχέση με το 2021 κατά 4,1 δισεκ. ευρώ, φθάνοντας τα 6,6 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάρτιο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 81,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 803,9 εκατ. ευρώ, με κυριότερες συναλλαγές την πώληση της EURONET MERCHANT SERVICES στην EFT SERVICES HOLDINGS BV (Ολλανδία) και την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής που ανήκουν στην ΕΤΕ στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.a.r.l (Λουξεμβούργο).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 327 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 167 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 904 εκατ. ευρώ. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού λόγω της μείωσης των τοποθετήσεών τους σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 578,0 εκατ. ευρώ και της μείωσης της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων κατά 657,0 εκατ. ευρώ, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση της χορήγησης  δανείων σε εταιρίες κατοίκους από το εξωτερικό κατά 930,0 εκατ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 135,2 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 5,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 1,1 δισεκ. ευρώ. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 3,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 5,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση χαρτονομισμάτων κατά 1,7 δισεκ. ευρώ. Στο τέλος Μαρτίου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,1 δισεκ. ευρώ. 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ) 

  Ιανουάριος - Μάρτιος
  202020212022
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-3.518,3-2.642,4-6.448,1
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-4.450,5-4.263,9-7.676,3
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-5.594,3-5.003,2-8.761,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-1.521,2-798,1-2.625,5
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-4.073,0-4.205,1-6.136,3
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-34,1-18,4-24,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-5.560,1-4.984,8-8.737,7
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-4.038,9-4.186,7-6.112,2
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών7.651,48.581,311.325,3
 Καύσιμα1.847,31.997,93.125,6
 Πλοία (πωλήσεις)16,016,124,9
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία5.788,26.567,28.174,8
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών13.245,713.584,520.087,1
 Καύσιμα3.368,52.796,05.751,1
 Πλοία (αγορές)50,134,549,0
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία9.827,010.753,914.287,0
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)1.143,7739,31.085,5
I.B.1Εισπράξεις 5.617,04.903,47.018,7
 Ταξιδιωτικό593,3106,2469,7
 Μεταφορές3.928,23.551,45.138,7
 Λοιπές υπηρεσίες1.095,51.245,71.410,3
I.B.2Πληρωμές 4.473,34.164,15.933,2
 Ταξιδιωτικό392,391,0268,9
 Μεταφορές2.811,22.686,94.224,2
 Λοιπές υπηρεσίες1.269,71.386,21.440,1
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)760,21.589,71.203,9
I.Γ.1Εισπράξεις 2.416,02.771,92.408,3
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)49,750,758,5
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)737,9865,9749,8
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα1.628,41.855,31.600,0
I.Γ.2Πληρωμές 1.655,81.182,21.204,4
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)354,4307,9366,2
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)1.201,7750,2715,6
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα99,7124,1122,6
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)172,031,924,4
I.Δ.1Εισπράξεις 1.093,41.057,81.063,7
 Γενική κυβέρνηση542,8618,4533,3
 Λοιποί τομείς550,6439,4530,4
I.Δ.2Πληρωμές 921,41.025,91.039,4
 Γενική κυβέρνηση565,2703,5695,0
 Λοιποί τομείς356,2322,4344,4
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)256,5191,5-117,9
II.1Εισπράξεις 328,3648,6205,2
 Γενική κυβέρνηση311,3531,394,9
 Λοιποί τομείς17,0117,2110,3
II.2Πληρωμές 71,8457,1323,1
 Γενική κυβέρνηση1,21,02,0
 Λοιποί τομείς70,7456,1321,0
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-3.261,8-2.450,9-6.566,0
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-3.717,1-2.139,7-6.140,5
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-802,4-370,5-2.359,9
    Απαιτήσεις90,3459,5135,2
    Υποχρεώσεις892,7829,92.495,1
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *4.886,5443,84.506,8
    Απαιτήσεις3.592,02.271,85.546,9
    Υποχρεώσεις-1.294,51.828,01.040,1
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-8.236,2-1.817,9-8.037,1
    Απαιτήσεις2.837,6589,0-2.018,5
    Υποχρεώσεις11.073,92.406,96.018,6
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-39,9-3.249,3-578,5
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *435,0-395,1-250,3
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)-455,3311,2425,4
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   
     

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)  

  Μάρτιος
  202020212022
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-1.104,2-1.448,9-2.329,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-1.447,2-1.892,6-2.121,8
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-1.803,1-2.159,4-2.548,6
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-562,0-348,6-364,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-1.241,1-1.810,8-2.183,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-8,6-6,7-0,2
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-1.794,5-2.152,7-2.548,5
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-1.232,5-1.804,1-2.183,7
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών2.404,63.297,04.428,6
 Καύσιμα548,3794,11.339,3
 Πλοία (πωλήσεις)4,55,69,8
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία1.851,92.497,33.079,5
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών4.207,75.456,46.977,3
 Καύσιμα1.110,31.142,71.704,1
 Πλοία (αγορές)13,112,39,9
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία3.084,44.301,45.263,2
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)355,8266,8426,8
I.B.1Εισπράξεις 1.727,21.828,92.638,1
 Ταξιδιωτικό91,539,0196,7
 Μεταφορές1.279,11.356,61.964,9
 Λοιπές υπηρεσίες356,6433,3476,5
I.B.2Πληρωμές 1.371,41.562,12.211,3
 Ταξιδιωτικό59,030,8119,7
 Μεταφορές909,51.056,51.582,1
 Λοιπές υπηρεσίες402,9474,8509,5
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)183,0456,0-16,0
I.Γ.1Εισπράξεις 552,2742,2320,7
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)21,416,517,1
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)225,1242,3239,5
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα305,7483,464,1
I.Γ.2Πληρωμές 369,3286,2336,7
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)114,9105,1138,9
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)233,2152,0166,6
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα21,129,131,2
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)160,1-12,3-192,0
I.Δ.1Εισπράξεις 406,0267,9113,1
 Γενική κυβέρνηση101,9161,121,4
 Λοιποί τομείς304,1106,891,7
I.Δ.2Πληρωμές 245,9280,2305,1
 Γενική κυβέρνηση119,8164,8177,1
 Λοιποί τομείς126,1115,4128,0
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)116,4-288,276,3
II.1Εισπράξεις 133,268,296,4
 Γενική κυβέρνηση127,70,70,1
 Λοιποί τομείς5,567,696,3
II.2Πληρωμές 16,8356,420,1
 Γενική κυβέρνηση0,30,40,6
 Λοιποί τομείς16,5356,019,5
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-987,8-1.737,1-2.253,5
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-1.313,0-1.296,9-2.740,0
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-64,7139,9-722,0
    Απαιτήσεις20,1437,481,9
    Υποχρεώσεις84,9297,5803,9
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *4.570,4-3.009,11.071,0
    Απαιτήσεις3.241,3-2.581,1108,8
    Υποχρεώσεις-1.329,1428,0-962,2
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-6.530,61.703,4-2.977,1
    Απαιτήσεις681,2561,9-61,2
    Υποχρεώσεις7.211,8-1.141,52.915,9
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-27,3-3.710,4-680,0
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *712,0-131,1-111,9
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)-325,2440,2-486,5
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *8.4609.05513.060

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστια αύξηση στο έλλειμμα του ισοζυγίου κατά 1,4 δισ. τον Φεβρουάριο

Οι αυξήσεις τιμών στα εισαγόμενα καύσιμα και άλλα βασικά αγαθά έφεραν το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών στα 2,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Μειώθηκαν κατά 528 εκατ. οι τοποθετήσεις ξένων σε τίτλους του Δημοσίου.
Ρόδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίβαρο τα τουριστικά έσοδα για την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος

Ο τουρισμός ανακάμπτει δυναμικά, στηρίζοντας τη ζήτηση και την εγχώρια παραγωγή. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις προσδοκάται να ανασχέσουν σε έναν βαθμό τη διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, όπως τονίζει η Eurobank.
Tourism, Tourismos, Greece, Ellada, Naxos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη τα έσοδα από τον τουρισμό, αντίβαρο στο εμπορικό έλλειμμα

Διευρύνεται σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα αλλά η ανάκαμψη του τουρισμού περιορίζει τις επιπτώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το συνολικό έλλειμμα έφτασε στο 4μηνο τα 8,1 δισ. λόγω πίεσης από τα καύσιμα.