ΓΔ: 1457.74 0.75% Τζίρος: 86.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Mikromesaies Epixeiriseis, MmE
Φωτο: Shutterstock

ΓΕΜΗ: Τέλος για προσωπικές εταιρείες η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

Με σχέδιο νόμου από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση τους για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

Ακόμη μία τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας επέρχεται με διάταξη στο σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυτή τη φορά, προς όφελος των προσωπικών εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες, αλλά και ατομικές επιχειρήσεις), διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση τους για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση επέρχεται η τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν.4919/2022, το οποίο προβλέπει για τις προσωπικές εταιρείες, τα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία οφείλουν να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων στην περ. 1α) του άρθρου αυτού αναφέρονται και οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.43408/2014 (ΦΕΚ Α' 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Σημειώνεται δε ότι, η περίπτωση γ του ως άνω άρθρου του Ν.4308/2014 αφορά στις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, αλλά και στις ατομικές επιχειρήσεις).

Όπως σημειώνεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση της προς ψήφιση διάταξης του σχεδίου νόμου, με την σχετική ρύθμιση επέρχεται μία νομοτεχνική διόρθωση στην περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71), προκειμένου να αρθούν δυσανάλογες για τις μικρές επιχειρήσεις υποχρεώσεις δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, με δεδομένο ότι, η επιβολή των υποχρεώσεων αυτών δεν αποτέλεσε ποτέ την αληθή βούληση του νομοθέτη.

Έτσι με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται η περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, που μνημονεύεται εσφαλμένα στην διάταξη της περ. ια) του άρθρου 34 του Ν.4919/2022, με αποτέλεσμα στις υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται για τις προσωπικές εταιρείες,  στο Γ.Ε.ΜΗ. να μην υφίσταται πλέον και η υποχρέωση τους για την δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων, με κέρδος πολύτιμο χρόνο και αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπης γραφειοκρατίας, καθώς με την υφιστάμενη μορφή του άρθρου υποχρεούται σε καταχώριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κάθε ετερόρρυθμη και ομόρρυθμη εταιρία, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ παραμένει η σχετική υποχρέωση για τις εταιρείες των περ. α και β του παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, ήτοι για τις ανώνυμες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, τις ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, αλλά και για τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όμως όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι, είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τρεις ταχύτητες κινούνται τα ενοίκια των γραφείων και το 2024

Σύμφωνα με έρευνα της Geoaxis η πορεία των μισθωμάτων παλαιών γραφείων το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταγράφεται αυξητική σε σχέση με την περασμένη χρονιά, ωστόσο τα πράσινα γραφεία είναι περιζήτητα.