Φώτο: ΑΠΕ

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα REFLEX εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σαν στόχο την συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης μάθηση και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων 30-44 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Reflex» για τη προώθηση της ευέλικτης μάθησης σε ενηλίκους με χαμηλά προσόντα ύψους 378.000 ευρώ. Συντονιστής θα είναι ο ΟΑΕΔ και θα συμμετέχουν σε αυτό και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε – ΓΣΕΕ) αλλά και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ).

Στόχος του διετούς προγράμματος, που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, είναι η συστηματική ανάπτυξη της ευέλικτης μάθησης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων ενηλίκων 30-44 ετών στις περιφέρειες τις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Ο σχεδιασμός του έγινε με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην ανάγκη για αποτελεσματικές μαθησιακές διαδρομές ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και η διευκόλυνση της ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα θα αναπτύσσονται επαγγελματικά προφίλ σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, θα διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες και θα παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου.

Το “REFLEX” προτρέπει τους εθνικούς φορείς να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής κατάρτισης ενηλίκων αυτής της κατηγορίας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για Πρόγραμμα Απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 8 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ο προσωρινός πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση.