ΓΔ: 1210.19 0.85% Τζίρος: 9.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:18:41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα G-Cloud Next Generation και Public Cloud

Tο κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει στους χρήστες υπολογιστών, ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν δυο σημαντικά έργα Government Cloud, το G-Cloud Next Generation και το έργο «Παροχή Κεντρικών Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών - Public Cloud». Όπως τονίζει και ο Δημήτρης Γιάντσης, γενικός διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας «η Κοινωνία της Πληροφορίας υπογράφει συμβάσεις, πιθανόν και εντός του μήνα, για δυο ιδιαιτέρως σημαντικά έργα Government Cloud προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην υλοποίηση της «Cloud first policy» της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής».

Με την υλοποίηση του έργου G-Cloud Next Generation, συνολικού προϋπολογισμού 57.800.182,00 ευρώ, το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα:

 • θα το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα,
 • θα επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
 • θα διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων, αξιοποιώντας για πρώτη φορά τεχνολογίες υβριδικού νέφους
 • η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) αποκτά τη μέγιστη ευελιξία στη φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δύο σύγχρονης τεχνολογίας, Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, διασυνδεδεμένα, επιπλέον, με πάροχο Public Cloud υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στόχο του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI - Desktop as a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Αντικείμενο του Έργου «Παροχή Κεντρικών Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», αποτελεί η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η χρηματοδότηση του γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 176.700.000,00 ευρώ, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης είναι τριάντα έξι μήνες.

Το προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά τις κεντρικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της δημόσιας διοίκησης και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Παροχή Υπολογιστικών Υπηρεσιών (Compute)
 • Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών (Networking)
 • Παροχή Χώρου Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage)
 • Παροχή εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών (Application Services, Containers)
 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
 • Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων
 • Συστήματα Internet of Things
 • Συστήματα Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών
 • Συστήματα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών καθώς και συστήματα ασφαλείας συστημάτων και υποδομών
 • Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης
 • Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών
 • Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών
 • HyperConverged Υποδομής με επέκταση στο public cloud

Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Το G-Cloud εισάγει νέα φιλοσοφία στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του δημόσιου τομέα και συντελεί στη δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability). Ταυτόχρονα παρέχει καινοτόμες και ευέλικτες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα, την στιγμή που τις χρειάζονται και για όσο τις χρειάζονται, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μονόδρομος η μετάβαση στις ψηφιακές αλυσίδες στη βιομηχανία της μόδας

Η βιομηχανία της μόδας συμβάλλει σε ποσοστό 30% στην μόλυνση του περιβάλλοντος, με τον κλάδο ωστόσο να παρουσιάζει έναν δισταγμό απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό που συντελείται.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κτηματολογικά γραφεία: Επέκταση του συστήματος αριθμού προτεραιότητας

Ο πολίτης λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο αριθμό προτεραιότητας και μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω της πλατφόρμας την εξέλιξη της αναμονής, για να προγραμματίσει την παρουσία του στην υπηρεσία δίχως να απαιτείται αναμονή.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους συνταξιούχους

Προσφέρουν άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, ταχύτητα στην υποβολή των αιτήσεων και 24ωρη ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν ως υποψήφιους ή εν ενεργεία συνταξιούχους ενώ αντικατέστησαν χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ergasia, Tilergasia, Telergasia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς αξιοποιείται η τεχνολογία στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας

Ήδη εφαρμόζεται το νέο ψηφιακό μοντέλο διενέργειας των ελέγχων, μέσω των φορητών συσκευών (tablets), διασυνδεδεμένες με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Νάξος γίνεται το πρώτο «έξυπνο» νησί - Τα οφέλη για τους κατοίκους

Στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στη πράξη «σύγχρονων, καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών» και εκτός των άλλων ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργικής παραγωγής του νησιού.
semi-conductors-chips-technology
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα να μπει στην αγορά των ημιαγωγών

Το Ευρωπαϊκό Chips Act αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη ώστε να προλάβει το τραίνο της καινοτομίας και να ηγηθεί στην παγκόσμια αγορά, και η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει στο σχέδιο αυτό.