ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Έλεγχοι λογαριασμών, θυρίδων και... ταξιδιών σε ελεύθερους επαγγελματίες

Όσοι αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα που υπολόγισε η εφορία θα ελεγχθούν για όλες τις δαπάνες τους, ακόμη και τα έξοδα διακοπών, ενώ θα πρέπει να δηλώσουν τι έχουν στην τράπεζα, αλλά και σε θυρίδες.
Εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο του πόθεν έσχες των ιδίων και των οικογενειών τους θα υποστούν οι αυτοαπασχολούμενοι που θα αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης που καθιέρωσε για τα εισοδήματα του 2023 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετρητά, κρυπτονομίσματα, άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις και ακίνητα που ανήκουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας του υπόχρεου.

Από χθες η ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα μέσω της οποίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποβάλουν το αίτημα για τη διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου μη αποδεχόμενοι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη που προσδιορίζει ο μαθηματικός τύπος.

Η υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην πλατφόρμα myBusssinesSupport, όπου βρίσκεται η νέα εφαρμογή με τον τίτλο «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α΄167)».
 
Ωστόσο, προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος φορολογικού ελέγχου είναι να έχουν υποβάλει τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, στις οποίες θα έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 443-444 στο έντυπο Ε1. 
 
Όσοι επιλέγουν την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος ανοίγουν έναν τεράστιο κύκλο διαδικασιών και φορολογικού ελέγχου, με άγνωστη κατάληξη. Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών, ενώ ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώθηκε με βάση τα τεκμήρια θα «τρέχει» από την 31η Ιουλίου και, αν δικαιωθεί από τον έλεγχο ο φορολογούμενος, τότε ο φόρος θα μειωθεί ή αν ο έλεγχος εντοπίσει και άλλα πιθανά κρυφά εισοδήματα τότε θα αυξηθεί.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι, μέσα από τη σχετική εφαρμογή, μπορούν να επιλέξουν:

 • Έχοντας συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, δηλώνουν πως αμφισβητούν τα τεκμαρτά εισοδήματα που προσδιόρισε η ΑΑΔΕ με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης του ν. 5073/2023, θεωρώντας ότι τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία τους είναι χαμηλότερα και είναι τα πραγματικά.
 • Να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα για λόγους ανωτέρας βίας, όπως φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο, στρατιωτική θητεία, εγκυμοσύνη και λοχεία, αναστολή λειτουργίας επιχείρησης με απόφαση κρατικής υπηρεσίας, καταστροφή επιχείρησης από πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν να υποβάλουν συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι έλεγχοι

Η πρώτη κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών που θα δηλώσουν αμφισβήτηση του φόρου που υπολογίστηκε με βάση τα τεκμήρια θα υποστούν φορολογικό έλεγχο, ώστε να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί τους.

Η διαδικασία της ΑΑΔΕ προβλέπει οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2024, να απαντήσουν στον αναλυτικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνει 14 κατηγορίες ερωτημάτων, τα οποία αφορούν στην περιουσιακή τους κατάσταση, στις δαπάνες προσωπικών και οικογενειακών και στα μετρητά που κατέχουν και γενικά ότι δηλώνεται στο «πόθεν έσχες».
 
Εντύπωση προκαλεί ότι θα ερωτώνται ακόμη και εάν πραγματοποίησαν ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό και πόσο τους κόστισαν.

Αναλόγως των απαντήσεων, οι εφοριακοί θα ελέγξουν κατά προτεραιότητα τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών και κατόπιν θα επεκταθούν σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μέσω των οποίων οι φορολογικές αρχές υπολογίζουν το φορολογητέο εισόδημα με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων, των δηλωθέντων εισοδημάτων στο παρελθόν και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί την ίδια περίοδο.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν δεν προβλέπεται αναστολή της πληρωμής των φόρων που προέκυψαν με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, οπότε η μη καταβολή τους θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των φορολογουμένων με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Αν ο έλεγχος επαληθεύσει τον ισχυρισμό του φορολογούμενου, τότε ο φόρος θα μειώνεται και θα προσαρμόζεται ανάλογα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που η εφορία βρει στοιχεία τα οποία υποκρύπτουν περισσότερα εισοδήματα, το 2023 ή τα προηγούμενα χρόνια, τότε η κατάσταση θα είναι δύσκολη για τον ελεγχόμενο.

Το δύσκολο ερωτηματολόγιο

Όπως έχει αναφέρει το BD ο αυτοαπασχολούμενος που θα αμφισβητήσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης θα πρέπει να καταγράψει στη σχετική λίστα τα ακόλουθα:

 1. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς η επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.
 2. Τα στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων (μετοχές ή μερίδια ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ),που αφορούν εσάς προσωπικά, τον/τη σύζυγο/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.
 3. Την ενδεχόμενη μίσθωση τραπεζικής θυρίδας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου (εσείς προσωπικά/ο/η σύζυγος/ΜΣΣ/προστατευόμενα μέλη). Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε συμπληρώνεται η τράπεζα, η χώρα και ο δικαιούχος.
 4. Τα στοιχεία λοιπών επενδύσεων όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου και τον ιδιοκτήτη (ο σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).
 5. Τα στοιχεία των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών, πλωτών και εναέριων μέσων.
 6. Τα διαθέσιμα μετρητά ή και κρυπτονομίσματα κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους που αφορά το αίτημα ελέγχου, ξεχωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα παιδιά.
 7. Τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.
 8. Τα στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, την εταιρεία, τους κατόχους κάθε αριθμού και το συνολικό ετήσιο κόστος.
 9. Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ΕΙΧ αυτοκινήτων ή δικύκλων.
 10. Το ετήσιο κόστος των ασφαλίστρων ζωής.
 11. Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ακινήτων για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.
 12. Τα  ετήσια δίδακτρα σε σχολεία (ημεδαπής και αλλοδαπής).
 13.  Το κόστος των ταξιδιών στο εσωτερικό/εξωτερικό.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς εξαφανίζονται ή μειώνονται τα τεκμήρια: Κρίσιμα εισοδήματα και κωδικοί

Ποιες είναι οι 58 κατηγορίες εισοδήματος και τα 23 ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον φορολογούμενο για να αποφύγει την παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισοδήματα... φτώχειας δήλωσαν και το 2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Δύο στους τρεις επαγγελματίες δήλωσαν λιγότερα από 10.000 ευρώ, ενώ το 45% δήλωσαν κάτω και από 5.000 ευρώ. Οι μισοί Έλληνες με εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Έναν στους τέσσερις «έπιασαν» τα τεκμήρια εισοδήματος.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Προ - συμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Αυτόματα μπαίνουν στη δήλωση τα έσοδα με βάση τα στοιχεία των εταιρειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων. Τα 12 «κλειδιά» για τη συμπλήρωση του εντύπου.
Foroi, Forologia, Diloseis
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα SOS των φορολογικών δηλώσεων για επαγγελματίες και τέλος επιτηδεύματος

Σήμερα η πρεμιέρα των φορολογικών δηλώσεων, ποιες οδηγίες δίνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Πώς θα φορολογηθούν με τεκμαρτό εισόδημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι ισχύει για το τέλος επιτηδεύματος.
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρεμιέρα φορολογικών δηλώσεων με δεκάδες αλλαγές στα φορολογικά έντυπα

Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων τις επόμενες ημέρες και η καθυστέρηση θα καλυφθεί με αντίστοιχη παράταση. Το νέο και ογκώδες (20 σελίδες) έντυπο Ε3 με τις αλλαγές για τους επαγγελματίες.