ΓΔ: 825.02 0.95% Τζίρος: 57.47 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Μέτρα για τον έλεγχο του short στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η Ευρωπαϊκή Αρχή υποχρεώνει όσους διατηρούν ανοικτές θέσεις να τις γνωστοποιούν ακόμη και αν αφορούν πολύ μικρό ποσοστό μετοχών.

Μέτρα για τον περιορισμό της υποτιμητικής κερδοσκοπίας στα χρηματιστήρια της Ευρώπης λαμβάνουν οι αρχές, υποχρεώνοντας όσους διατηρούν ανοικτές θέσεις να τις γνωστοποιούν στις εθνικές αρχές εποπτείας, ακόμη και αν αφορούν μικρό ποσοστό του συνόλου των μετοχών. Το σχετικό όριο γνωστοποίησης μειώνεται στο 0,1% του συνόλου των μετοχών και το μέτρο έχει άμεση ισχύ, δηλαδή οι επενδυτές οφείλουν να ενημερώσουν για τις θέσεις τους αμέσως μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) έλαβε σήμερα την απόφαση αριθ. 70-155-9546, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της και έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/).

Η ανωτέρω Απόφαση της ΕΑΚΑΑ απαιτεί από τους κατόχους καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προβαίνουν προσωρινά (για διάστημα τριών μηνών) σε γνωστοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή, όταν οι καθαρές αρνητικές θέσεις τους φθάνουν ή υπερβαίνουν το 0.1% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι η μείωση του ορίου γνωστοποίησης συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες που προέκυψαν λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο ώστε οι εποπτικές αρχές να μπορούν να εποπτεύουν τις εξελίξεις στις αγορές τους. Ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη η λήψη πιο αυστηρών μέτρων, αν αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών της Ένωσης, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για την προστασία των επενδυτών.   

Η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι οι παρούσες συνθήκες συνιστούν σημαντική απειλή για την εμπιστοσύνη στις αγορές της Ένωσης, και ότι το προτεινόμενο μέτρο είναι κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση του επιπέδου της απειλής για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το μέτρο εφαρμόζεται με άμεση ισχύ, και οι κάτοχοι αρνητικών καθαρών θέσεων υποχρεούνται να προβαίνουν σε γνωστοποίηση στις εποπτικές αρχές των σχετικών θέσεών τους μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020.

Οι προσωρινές υποχρεώσεις διαφάνειας εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή της έδρας τους. Δεν εφαρμόζονται σε μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όπου η κύρια αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές βρίσκεται στην επικράτεια τρίτης χώρας, σε δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης ή σε δραστηριότητες σταθεροποίησης.

Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας και βρίσκεται σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών της Ένωσης, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών.  

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  επισημαίνει ότι παρακολουθεί καθημερινά τις συναλλαγές για ενδείξεις κατάχρησης της αγοράς.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ