ΓΔ: 917.64 -0.23% Τζίρος: 46.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Κομισιόν: Νέες προτάσεις για την τόνωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ

Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μία « καλύτερη σύνδεση των εταιρειών της ΕΕ με τους επενδυτές, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση», αναφέρει η Κομισιόν.

Μία δέσμη μέτρων προκειμένου να υπάρξει βελτίωση και τόνωση των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπογραμμίζει ότι μέσω αυτών των προτάσεων θα υπάρξει σημαντική συμβολή στην ανάκαμψης της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, αλλά και στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. 

Όπως τονίζει ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις θα διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα εταιρειών και συναλλαγών. Τα μέτρα θα προαγάγουν επίσης τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και θα καταστήσουν ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διασυνοριακή πώληση επενδυτικών κεφαλαίων. Συνολικά, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα αποφέρουν καλύτερη σύνδεση των εταιρειών της ΕΕ με τους επενδυτές, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, διευρύνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες για τους ιδιώτες επενδυτές και ολοκληρώνοντας περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ.

Οι νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι οι εξής:

  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP) - Τα δεδομένα στη διάθεση των επενδυτών: Το ESAP θα προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για την παροχή στο κοινό χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για τη βιωσιμότητα όσον αφορά τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τα επενδυτικά προϊόντα της ΕΕ. Έτσι οι εταιρείες θα αυξήσουν την προβολή τους έναντι των επενδυτών, διανοίγοντας περισσότερες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις στις μικρές κεφαλαιαγορές, καθώς θα είναι περισσότερο ορατές από την ΕΕ, αλλά και από τους διεθνείς επενδυτές. Το ESAP θα περιέχει επίσης πληροφορίες που δημοσιεύουν οι εταιρείες σχετικά με τη βιωσιμότητα, γεγονός που θα στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως κοινός χώρος δεδομένων, το ESAP αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ και της στρατηγικής ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
  • Επανεξέταση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ) -  Προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, μεταξύ άλλων από ιδιώτες επενδυτές: Η σημερινή επανεξέταση θα αυξήσει την ελκυστικότητα των ΕΜΕΚ για τους επενδυτές, καθώς και τον ρόλο των ΕΜΕΚ ως συμπληρωματικής πηγής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Επίσης, θα διευκολύνει τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύουν σε ΕΜΕΚ, ιδίως με την κατάργηση του ελάχιστου επενδυτικού ορίου των 10 000 ευρώ, παρέχοντας παράλληλα ισχυρή προστασία των επενδυτών. Καθώς τα ΕΜΕΚ έχουν σχεδιαστεί για να διοχετεύουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, είναι σε θέση να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
  • Επανεξέταση της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD): Οι σημερινές αλλαγές θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ολοκλήρωση της αγοράς των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η πρόταση εναρμονίζει τους κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν τους οργανισμούς που χορηγούν δάνεια σε εταιρείες. Η εναρμόνιση θα διευκολύνει τη χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία, ενώ παράλληλα θα προστατεύει καλύτερα τους επενδυτές και θα διασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με την επανεξέταση αποσαφηνίζονται επίσης οι κανόνες σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών. Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών επιτρέπουν στους διαχειριστές οργανισμών να αντλούν εμπειρογνωμοσύνη από τρίτες χώρες. Με τη σημερινή επανεξέταση θα διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση και ο συντονισμός μεταξύ των ενωσιακών φορέων εποπτείας, η καλύτερη προστασία των επενδυτών, και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
  • Επανεξέταση του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την καθιέρωση ενός «ευρωπαϊκού ενοποιημένου δελτίου» για ευκολότερη πρόσβαση όλων των επενδυτών στα δεδομένα των συναλλαγών: Οι σημερινές προσαρμογές στους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ θα επιφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις κεφαλαιαγορές. Με αυτές θα καθιερωθεί ένα «ευρωπαϊκό ενοποιημένο δελτίο», το οποίο θα δίνει στους επενδυτές πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, για μετοχές, ομόλογα και παράγωγα, σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Μέχρι στιγμής, η πρόσβαση αυτή ήταν περιορισμένη σε λίγους επαγγελματίες επενδυτές. Η σημερινή επανεξέταση θα ενισχύσει επίσης την ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού μεταξύ χρηματιστηρίων και τραπεζών επενδύσεων. Επιπλέον, θα προαγάγει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών τόπων διαπραγμάτευσης μέσω της κατάργησης του κανόνα της ανοικτής πρόσβασης. Με βάση τις δράσεις που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο δράσης του 2020 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια το 2022 με περισσότερες δράσεις για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης σχετικά με την εισαγωγή των εταιρειών στο χρηματιστήριο, ενός πλαισίου ανοικτής χρηματοδότησης, μιας πρωτοβουλίας για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, και ενός πλαισίου χρηματοοικονομικού γραμματισμού.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται δυναμικές και ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές για να τονώσει την πραγματική οικονομία και να ανακάμψει μετά την κρίση της COVID-19. Οι σημερινές προτάσεις μάς φέρνουν ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που είναι σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της πρόσβασης σε εταιρικά δεδομένα και δεδομένα συναλλαγών, καθώς και με τον προσανατολισμό των επενδύσεων στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και των ψηφιακών μας προτεραιοτήτων. Η σημερινή δέσμη μέτρων επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην παροχή βοήθειας προς μικρές επιχειρήσεις σε μικρές κεφαλαιαγορές, διευκολύνοντας τις ΜΜΕ να εντοπίζουν και να αποκτούν πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Παράλληλα, η δέσμη θα ενισχύσει και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ως τόπου συναλλαγών

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Οι κεφαλαιαγορές, μαζί με τις τράπεζες, διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας μας· ωστόσο, για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος. Σήμερα, αναλαμβάνουμε δράση σε διάφορα επίπεδα: αυξάνουμε τη διαφάνεια στις κεφαλαιαγορές μας, διευκολύνουμε την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα και σε δεδομένα για τη βιωσιμότητα, και καθιστούμε τα επενδυτικά προϊόντα —όπως είναι τα ΕΜΕΚ και άλλοι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων— πιο ελκυστικά για τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων. Έτσι, θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των εταιρειών που αναζητούν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, γεγονός κρίσιμο για την ανάκαμψη και την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών μας στόχων. Και δεν σταματάμε εκεί, καθώς σήμερα ανακοινώνουμε και άλλες φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών για το 2022, αναφορικά με την πρόσβαση των εταιρειών στις δημόσιες αγορές, την ανοικτή χρηματοδότηση, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, και την αφερεγγυότητα

Όλα τα στοιχεία της νομοθετικής δέσμης θα συζητηθούν τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Καθώς η ταχύτητα είναι σημαντικός παράγοντας, καλούμε τους συννομοθέτες να αρχίσουν τις εργασίες για τις εν λόγω προτάσεις το συντομότερο δυνατόν.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

european union-europi-europe-komision
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα «παζάρια» στη Σύνοδο Κορυφής για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανησυχούν για την επιβίωσή τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να αντιδράσουν στις εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών ενέργειας.
european union-europi-europe-komision
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστηρό μήνυμα της ΕΕ προς Τουρκία για την ενταξιακή της πορεία

Επιδεινώθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ στο α' εξάμηνο του 2022, καθώς η χώρα του Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου, ενώ συνεχίζεται η προκλητικότητα απέναντι στην Ελλάδα.
ΔΙΕΘΝΗ

Κοινή γραμμή στην ενεργειακή κρίση ψάχνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε την Τετάρτη προσωρινή επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, πριν από την αναδιάρθρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.