Φώτο: Frigoglass

Ομόλογο 260 εκατ. ευρώ από την Frigoglass με επιτόκιο 6,875%

Οι Ομολογίες που θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Η θυγατρική της Frigoglass,η Frigoglass ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 31 Ιανουαρίου την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την 31η Ιανουαρίου 2020 την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες»).

Η τιμή έκδοσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 100%. Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές»). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 8,2% των πωλήσεων της Frigoglass στο α' τρίμηνο παρά την πανδημία

Η εταιρεία αναφέρει πως ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα φανεί στα αποτελέσματα του β' τριμήνου ενώ η πλήρης επίπτωση στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 παραμένει ακόμα αβέβαιη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών της Frigoglass ύψους 260 εκατ. ευρώ

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.