ΓΔ: 1422.75 -0.14% Τζίρος: 84.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
alphatrust
φωτο: alphatrust

Alpha Trust: Δωρεάν διάθεση 19.520 ιδίων μετοχών σε ΔΣ και προσωπικό

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 124.928,00 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,40 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως προβλέπεται.

Η «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 08.12.2023 διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, προς συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής, 19.520 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 124.928,00 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,40 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως προβλέπεται.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε δυνάμει των από 23.05.2023 και 30.11.2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 57.788 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,86% του συνόλου των μετοχών της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Απόφαση για την διανομή μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή μερίσματος ύψους 1,40 ευρώ ανά μετοχή ενώ αποφασίστηκε και αύξηση του αριθμού μετοχών με αναλογία τρεις νέες μετοχές για μια παλαιά μετοχή.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Real Estate Services: Από 2 Απριλίου η επιστροφή κεφαλαίου €2,20/μετοχή

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.300.000,00, διαιρούμενο σε 14.000.000 (κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, με δικαίωμα ψήφου) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,95 έκαστη.