ΓΔ: 1400.61 -1.12% Τζίρος: 124.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Mermeren: Στα 13,69 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2023

Για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023, η Mermeren Kombinat AD Prilep πέτυχε έσοδα από πωλήσεις ύψους 29.264.415 ευρώ, πράγμα που συνιστά μείωση ύψους 3,67% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Mermeren ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα  γιά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023, η Mermeren Kombinat AD Prilep πέτυχε έσοδα από πωλήσεις ύψους € 29.264.415, πράγμα που συνιστά μείωση ύψους 3,67% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €14.939.167, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2022 ποσού €15.443.937, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,27%

Το EBITDA γιά την περίοδο απο 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι €17.205.859, σε σύγκριση με €17.574.582 τής ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 2,10%.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €13.698.422 σημειώνοντας μείωση 1,80% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €13.950.014.

Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των € 14.663.989 ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν μειωμένο κατά 9,58%, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν αυξημένα κατά 2,53%.

Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένο κατά 18,95%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.263.747, και ήταν υψηλότερες κατά 6,34% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Δεν υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις ή διαγραφές πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας τουν ενεργητικού.

Την 11 Δεκεμβρίου 2023 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-5470/3, τα κέρδη εις νέον που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσού €19.028.643 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων.

Το ποσόν αντιστοιχεί σε €4,06 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,500 Δηνάρια). Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €18.820.554 ευρώ και επιπλέον €204.050 σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.

Οι δανειακές υποχρεώσεις τής Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν €56.052 σε σύγκριση με μηδέν στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λόγω σύναψης συμβάσεων leasing. Θ. Προοπτικές: Το 2024 αναμένεται να είναι μία περίοδος θετικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mermeren: Στα 3,045 ευρώ το καθαρό μέρισμα ανά Ελληνικό Πιστοποιητικό

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 από την πληρώτρια Tράπεζα Πειραιώς. Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mermeren: Τι αναφέρει η Τρ. Πειραιώς για τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ

Οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει προηγουμένως να λάβουν γνώση και να κατανοήσουν τις πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς.