ΓΔ: 1477.69 -0.27% Τζίρος: 79.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Mermeren: Τι αναφέρει η Τρ. Πειραιώς για τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ

Οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει προηγουμένως να λάβουν γνώση και να κατανοήσουν τις πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται, ούτε δικαιούται να προβεί αυτοβούλως σε αποδοχή της Δημόσιας Προσφοράς Εξαγοράς των μετοχών της Mermeren Kombinat που κατέχει και οι οποίες παριστώνται στα ΕΛ.ΠΙΣ., εκτός εάν λάβει έγγραφη, ρητή και ειδική εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου ΕΛ.ΠΙΣ. για το αντίθετο, σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, η Τρ. Πειραιώς αναφέρει:

«Σε συνέχεια της από 27-04-2023 Ανακοίνωσης της εδρεύουσας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εταιρείας με την επωνυμία "Mermeren Kombinat AD, Prilep" (εφεξής η "Εταιρεία"), η οποία δημοσιεύθηκε την  Πέμπτη, 27/04/2023 και ώρα 11:25  στην ιστοσελίδα του Χ.Α., αναφορικά με τη διενέργεια στην έδρα της Εταιρείας δημόσιας προσφοράς για την εξαγορά των απομενουσών 193.708 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς"), που εκδόθηκαν από την ίδια και δεν ελέγχονται έμμεσα από την εδρεύουσα στην Ελλάδα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (ο "Εξαγοραστής"), η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία"  (εφεξής η "Τράπεζα Πειραιώς") υπό την ιδιότητά της ως μέτοχος της Εταιρείας και εκδότης των Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα "ΕΛ.ΠΙΣ.") ενημερώνει τους δικαιούχους των ΕΛ.ΠΙΣ. για τα εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται, ούτε δικαιούται να προβεί αυτοβούλως σε αποδοχή της Δημόσιας Προσφοράς Εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει και οι οποίες παριστώνται στα ΕΛ.ΠΙΣ., σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/1996 και τη Σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού, εκτός εάν λάβει έγγραφη, ρητή και ειδική εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου ΕΛ.ΠΙΣ. για το αντίθετο.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που τυχόν επιθυμούν να συμμετάσχει η Τράπεζα Πειραιώς στη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς των παριστώμενων μετοχών στα ΕΛ.ΠΙΣ. που τους ανήκουν, θα πρέπει να παράσχουν έγγραφη, ρητή και ειδική εντολή και εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου η τελευταία να αποδεχθεί τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς των παριστώμενων μετοχών (ολικά ή μερικά) ενεργούσα για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ. και περαιτέρω, εφόσον η Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς κριθεί επιτυχής και εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην έδρα της Εταιρείας, να μεταβιβάσει (η Τράπεζα Πειραιώς) εξωχρηματιστηριακώς στον Εξαγοραστή τις παριστώμενες στα ΕΛ.ΠΙΣ. μετοχές για τις οποίες έκανε αποδεκτή τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς σύμφωνα με τις οδηγίες των δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ., να εισπράξει το αντίτιμο προς απόδοση στους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ. και, τέλος, να προβεί στις δέουσες ενέργειες ενώπιον του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Α.Ε. στην Ελλάδα για την ακύρωση των αντίστοιχων ΕΛ.ΠΙΣ..

Οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει προηγουμένως να λάβουν γνώση και να κατανοήσουν τις πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς των μετοχών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://mermeren.com/investor_relations/2023/gr/Prospectus%20Gr.pdf

και, εφόσον το επιθυμούν, έχουν δικαίωμα να παράσχουν οδηγίες προς την Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ., σχετικά με την αποδοχή (ολικά ή μερικά) της Δημόσιας Προσφοράς Εξαγοράς των παριστώμενων μετοχών. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την αποδοχή της Δημόσιας Προσφοράς Εξαγοράς των παριστώμενων μετοχών. Τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 216-4001358, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.   

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού η αναλογία των παριστώμενων μετοχών στα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι 1-1 (δηλ. 1 μετοχή ανά 1 ΕΛ.ΠΙΣ.).

Σε περίπτωση που η Τράπεζα Πειραιώς δεν λάβει ρητές οδηγίες από τους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ. όπως προβλέπεται ανωτέρω, δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής ή άλλη ενέργεια σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά Εξαγοράς των παριστώμενων στα ΕΛ.ΠΙΣ. μετοχών».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρ. Κάπλαν: Το ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό και η σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας

Προσκεκλημένος σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς ο κορυφαίος διανοητής. Πώς περιέγραψε το σημερινό γεωπολιτικό σκηνικό. Εξήρε το έργο του Αμερικανού συγγραφέα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στη δεύτερη θέση των χρηματοδοτήσεων της ναυτιλίας το 2023

Σύμφωνα με την μελέτη της Petrofin Research η Eurobank κατέχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Μειώθηκε κατά 2% η τραπεζική χρηματοδότηση πλοίων για την ελληνική ναυτιλία το 2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Ολοκλήρωσε την πώληση του Project Delta, έναντι 160 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανήλθε περίπου στο 34% της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου που ήταν στα 0,4 δισ. ευρώ. Στην EBRD το 30% του χαρτοφυλακίου.