ΓΔ: 1471.63 -0.65% Τζίρος: 85.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Intralot
Φωτο: Intralot

Intralot: Πτώση του τζίρου το 2023, άνοδος 5,4% των EBITDA στα 129,5 εκατ.

Η Intralot κατάφερε να αυξήσει τη λειτουργική κερδοφορία μέσω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στην Τουρκία και στην Κροατία, σε συνδυασμό με την πώληση υπηρεσιών στην Ταϊβάν.

Ενισχυμένα ήταν τα μεγέθη της Intralot το 2023 παρά το άσχημο τελείωμα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, και την πτώση του κύκλου εργασιών, καθώς η εταιρεία με εφόδιο από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, βελτίωσε την κερδοφορία, ενώ υποχώρησε και ο δανεισμός της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Intralot στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση 7,3% σε σύγκριση με το 2022, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για το 2023, στα 364 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο από τη μη συνέχιση της άδειας στη Μάλτα, τα υφιστάμενα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 4,3%.

Η μείωση κατά 28,8 εκατ. ευρώ του τζίρου προήλθε από τη λήξη της άδειας στη Μάλτα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου του 2022 και στα χαμηλότερα έσοδα στην Αργεντινή, έπειτα από τις πρόσφατες οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην χώρα και την απόφαση της νέας κυβέρνησης να προβεί σε υποτίμηση του πέσο πάνω από 50% τον τελευταίο μήνα του έτους. Σε τοπικό νόμισμα, τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου παρουσίασαν αύξηση 194,8% σε ετήσια βάση.

Στήριξαν το κύκλο εργασιών της Intralot, το πλεόνασμα που προέκυψε από τις δραστηριότητές στην Τουρκία που έφτασε το 71,5% λόγω της βελτιωμένης επίδοσης της Bilyoner, που ευνοήθηκε από την ανάπτυξη της online αγοράς, καθώς και από τα αυξημένα έσοδα από το Μαρόκο που έφτασαν το 3,5% και τη σταθερή επίδοση από τα συμβόλαια Αθλητικού Στοιχηματισμού στις ΗΠΑ.

Οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) διαμορφώθηκαν στα 348,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4% (ή €+4,7 εκατ.) σε ετήσια βάση. Η αυξημένη συνεισφορά του κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Τουρκία και στην Κροατία, σε συνδυασμό με την πώληση στην Ταϊβάν κατάφεραν να απορροφήσουν τη λήξη της άδειας στη Μάλτα και τον υπερδιπλασιασμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αργεντινή (-70,6% σε ετήσια βάση στον τζίρο τυχερών παιχνιδιών (wagers)). Κατά το 2023, το Ποσοστό Απόδοσης Κερδών (payout) παρουσίασε αύξηση κατά 4,3 pps σε σύγκριση με το 2022 (63,1% έναντι 58,7%). Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) σημείωσαν μείωση κατά 1,0% (ή €-0,9 εκατ. σε ετήσια βάση).

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 129,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,6% σημειώνοντας αύξηση της τάξεως των 4,3pps από 31,3% το δωδεκάμηνο του 2022. Η Intralot κατάφερε να αυξήσει τη λειτουργική κερδοφορία μέσω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στην Τουρκία και στην Κροατία, σε συνδυασμό με την πώληση υπηρεσιών στην Ταϊβάν.

Οι προαναφερθέντες παράγοντες έχουν απορροφήσει πλήρως την υποτίμηση του Αργεντίνικου Πέσο που οδήγησε στην μείωση του EBITDA κατά το μισό συγκριτικά με την περασμένη χρονιά, τον αντίκτυπο από τη λήξη της άδειας στη Μάλτα και την αρνητική επίδραση του συναλλάγματος στις ΗΠΑ. Σε τριμηνιαία βάση, το EBITDA μειώθηκε κατά 6,4 εκατ. ευρώ (ή -18,3%), ενώ το περιθώριο EBITDΑ επί των πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξεως του 4,4pps.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 33,6 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο του 2023, έναντι €29,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενισχυμένα από την αύξηση του EBITDA σε ετήσια βάση. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 8,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2022. Το NIATMI (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα 5,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 11,9 εκατ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο του 2022.

Τα συνολικά Λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 14,3% το δωδεκάμηνο του 2023 και ανήλθαν στα 114,1 εκατ. ευρώ έναντι των 99,8 εκατ. ευρώ το 2022. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα στην Τουρκία με σκοπό να υποστηρίξουν την αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα έξοδα στις ΗΠΑ λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

 Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα Λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 27,2% φτάνοντας τα 37,6 εκατ. ευρώ έναντι των 29,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν στα €30,4 εκατ., αυξημένα κατά 22,2% σε ετήσια βάση, ενώ σε τριμηνιαίο επίπεδο ήταν αυξημένα κατά 25,6%.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα 112,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,9% από τα 96,3 εκατ. ευρώ του 2022, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του EBITDA, της θετικής μεταβολής στο κεφάλαιο κίνησης και στις χαμηλότερες πληρωμές φόρων.

Οι Επενδύσεις παγίων στοιχείων (Capex) κατά το δωδεκάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €29,7 εκατ., υψηλότερες κατά €3,2 εκατ. σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2022, με τα έργα του Ομίλου στις ΗΠΑ να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για Επενδύσεις.

Ο Καθαρός Δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 διαμορφώθηκε στα 333,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 157,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου του 2022. Οι πρόσφατες ενέργειες απομόχλευσης σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των ταμειακών ροών ενίσχυσαν την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, με αποτέλεσμα ο δείκτης καθαρής μόχλευσης να διαμορφωθεί στα 2,6x στο τέλος του 2023 έναντι 4,0x στο τέλος του 2022.

Μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 135 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προχώρησε σε μερική αποπληρωμή των ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου 2024 συνολικού ποσού 126 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις αποπληρωμές κεφαλαίου προς το δάνειο της Αμερικής και τις λοιπές κινήσεις δανεισμού, ο Συνολικός Δανεισμός μειώθηκε κατά το ποσό των 147,7 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intralot Σωκράτης Π. Κόκκαλης «το 2023 ήταν μια χρονιά σταθερής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας με ισχυρές ταμειακές ροές και επίτευξη των στρατηγικών στόχων αύξησης περιθωρίου κέρδους και μείωσης της μόχλευσης και του δανεισμού. Σημαντικά ορόσημα αποτέλεσαν η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου και η ολοκλήρωση του σχεδίου για την πλήρη αναχρηματοδότηση του δανεισμού ώστε πλέον η εταιρεία να μπορεί σε στέρεα βάση να διεκδικήσει τις σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες παγκοσμίως, με όχημα τη σύγχρονη και ανταγωνιστική της τεχνολογία».

Στις σημαντικές ανακοινώσεις της Intralot

  • Στις 27 Φεβρουαρίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε την τελική έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, με την συνολική έγκυρη ζήτηση να ανέρχεται σε €201,87 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,55 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.467.
  • Επίσης την ίδια ημερομηνία γνωστοποιήθηκε ότι τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση ανήλθαν σε €130 εκατ., με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται στα €124,5 εκατ. περίπου, ενώ ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 130.000 ομολογιών ορίσθηκε η 28.02.2024.
  • Την 1η Μαρτίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Magnum Corporation Sdn Bhd, κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στη Μαλαισία. Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς έκβασης διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η Magnum Corporation το 2022. Η νέα συμφωνία θα έχει επτά (7) έτη, με δικαίωμα για δύο επεκτάσεις των πέντε (5) ετών εκάστη.
  • Στις 19 Μαρτίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η λήξη του δανείου που έχει υπογράψει στις 28 Ιουλίου 2022 η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε για ένα επιπλέον έτος. Το ως άνω δάνειο πλέον λήγει στις 27 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι όροι του παραμένουν ως έχουν.
  • Η INTRALOT A.E., σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσής της, υπέγραψε στις 27 Μαρτίου 2024 σύμβαση για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων, διάρκειας μέχρι 30.06.2025, με διοργανώτριες την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αρχικούς ομολογιούχους δανειστές την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA, την ATTICA BANK και την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
  • Στις 28 Μαρτίου 2024, το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου (€100.000.000) εκταμιεύθηκε και η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. εξέδωσε Ομολογίες αντίστοιχης αξίας με βάση την ανωτέρω Σύμβαση. Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg SA.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intralot
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην έκδοση πενταετούς ομολόγου προχωρά η Intralot έως 130 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία θα διαθέσει τις ομολογίες μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και θα τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.