ΓΔ: 1357.3 -2.40% Τζίρος: 150.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Quest Holdings
Φωτο: Quest Holdings

Quest: Στα 1,2 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2023 με άνοδο 16%

Στα 45,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το 2023 σημειώνοντας αύξηση 8%. Η ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής έχει φέρει υψηλό ανεκτέλεστο ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών της κατέγραψε το 2023 η Quest με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, με την κερδοφορία της να σημειώνει άνοδο και τις προοπτικές της εταιρείας να είναι θετικές, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός που λαμβάνει χώρα, έχει δώσει σαν καύσιμο στον όμιλο ισχυρό ανεκτέλεστο για τα επόμενα χρόνια.

Αιχμή του δόρατος για τον όμιλο υπήρξαν οι υπηρεσίες Πληροφορικής που σημείωσαν αύξηση του τζίρου πάνω από 21% καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε ανοδικό μομέντουμ, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και οι εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου Quest, με διψήφια αύξηση, και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παραμένουν ισχυρές καθώς ωριμάζει η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του, ο όμιλος Quest κατά το 2023 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις 1,2 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 16% έναντι του 2022, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 83,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 15,7%, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 7,3% και να ανέρχονται στα 58,9 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 8% στα 45,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά του 2022 περιείχαν κεφαλαιακά κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και έκτακτα ανόργανα έσοδα €1,2 εκ..

Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων στο 2023 είναι βελτιωμένα κατά περίπου 12,5% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα πέρυσι. Η μικρότερη αύξηση των κερδών προ φόρων οφείλεται κυρίως στη μεγέθυνση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά περίπου €5,4 εκ. στο 2023 λόγω της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης (Euribor).

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια - ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €17 εκ. έναντι καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €28,7 εκ. στις 31/12/2022. Η μεταβολή από τις 31/12/2022, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή μερίσματος ύψους € 21,3 εκ. και στις νέες επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν σε περίπου €27 εκ..

Αποτελέσματα 2023 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ), FoQus, Έπαφος). Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+16,9%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το 2022. Η μονοψήφια αύξηση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται κυρίως στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της δραστηριότητας, αυξήθηκε διψήφια (+28%) λόγω και της συνεισφοράς της ΓΕΔ στα αποτελέσματα του 2023.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+21,8%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 25,6%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Στο 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 5,6%, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 4,3%. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα αποτελέσματα του 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από έκτακτα έξοδα μεταφορικών, οφειλόμενα στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στην Kεντρική Ελλάδα.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Κατά το 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρά μειωμένες (-2,1%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -1,7%.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2023 ανήλθαν σε €12,6 εκ. σε σχέση με €15,8 εκ. το 2022, από τα οποία τα €10,8 εκ. αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,7 εκ. έναντι κερδών €13,4 εκ. το 2022.

Προοπτικές για το 2024

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2023. Η προ φόρων κερδοφορία αναμένεται στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα, λόγω πίεσης του μικτού περιθωρίου, αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (υψηλού Euribor) και δευτερευόντως λόγω αυξημένων αποσβέσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2023, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ και το ανεκτέλεστο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) ξεπερνά τα €550εκ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται υψηλότερη ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2023, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία λόγω των νέων επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση φυσιολογικών κλιματικών συνθηκών όσον αφορά στην ηλιοφάνεια.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2024, εκτιμάται ηπία ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και στην προ φόρων κερδοφορία. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €300 εκ.. Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στις 15:30 ώρα Ελλάδος. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Quest Holdings
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Quest: Άνοδος 13,6% των πωλήσεων που ανήλθαν στα 544 εκατ. το α΄εξάμηνο

Σχεδόν σταθερά παρέμειναν τα καθαρά κέρδη, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές για το σύνολο των δραστηριοτήτων μέχρι το τέλος του 2023 όπου αναμένεται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας.
Quest Holdings
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Quest εξαγόρασε την τεχνολογική Έπαφος έναντι 2,47 εκατ. ευρώ

Η συνολική επένδυση ενδέχεται να ανέλθει έως τα 4.940.000 ευρώ μέσα στην επόμενη διετία λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τον παλαιό μέτοχο συνδεόμενη με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.