ΓΔ: 1480.09 -1.09% Τζίρος: 161.72 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Lamda: Θεαματική βελτίωση κερδών, έσοδα 641 εκατ. από το Ελληνικό

Από ζημιές σε ενοποιημένα καθαρά κέρδη 27 εκατ. πέρασε το 2023 η εταιρεία, καθώς πέτυχε για πρώτη φορά λειτουργική κερδοφορία από το Ελληνικό. Μεγάλες εισπράξεις από πωλήσεις κατοικιών.

Σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα πέτυχε η Lamda Development το 2023, καθώς εμφάνισε για πρώτη φορά λειτουργικά κέρδη από το Ελληνικό και αυξήθηκαν στα 641 εκατ. τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις κατοικιών.

Εικότερα, αυξημένα κατά 69% έναντι του 2022 ήταν τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) στα €206εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη (μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθαν στα €27εκ, έναντι ζημιών €31εκ το 2022.

Εμπορικά Κέντρα: Νέο Ιστορικό Ρεκόρ Λειτουργικής Κερδοφορίας EBITDA προ αποτιμήσεων για τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία στα €81εκ, αυξημένη κατά 18% έναντι του 2022

Σημαντική πρόοδος στη συμφωνία Heads of Terms (HoT) με μισθωτές/ενοικιαστές για τις Εμπορικές Αναπτύξεις στο Ελληνικό: The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall): 70% του GLA Riviera Galleria: 53% του GLA ΜΑΡΙΝΕΣ

Νέο Ιστορικό Ρεκόρ Εσόδων €29εκ για τις 2 Μαρίνες σε λειτουργία, αυξημένα κατά 6% έναντι του 2022 Νέο Ιστορικό

Ρεκόρ Λειτουργικής Κερδοφορίας EBITDA €18εκ για τις 2 Μαρίνες σε λειτουργία, αυξημένη κατά 5% έναντι του 2022

Έργο Ελληνικού: Λειτουργικά κέρδη EBITDA προ αποτιμήσεων στα €65εκ. Η κερδοφορία επιτεύχθηκε σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την εξαγορά των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. Συνολικές Εισπράξεις από Πωλήσεις Ακινήτων: €641εκ (από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.03.2024).

Μετά την επιτυχημένη πορεία πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων στο Παράκτιο μέτωπο, ξεκίνησε η διάθεση των πρώτων διαμερισμάτων στη Γειτονιά Little Athens: 243 διαμερίσματα έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα στην αγορά εκ των οποίων 140 (58%) έχουν δεσμευθεί από αγοραστές.

Επιτάχυνση Ρυθμών Υλοποίησης Έργων Υποδομών και Κτιριακών Αναπτύξεων: Υπογράφηκαν συμφωνίες για την πώληση ακινήτων με το συνολικό ποσό των εισπράξεων μέχρι 31.03.2024 στα €90εκ: για τα ξενοδοχεία/branded residences στο Παράκτιο Μέτωπο (ΤΕΜΕΣ), για το Mixed Use Tower (BROOK LANE), για το Marina Residences & Club (ORILINA).

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη €132εκ έναντι ζημίας €13εκ το 2022.

Εμπορικά Κέντρα (4 σε λειτουργία): τα λειτουργικά κέρδη προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Retail EBITDA) ύψους €81εκ αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ (αύξηση 18% έναντι του 20226 ). Ο συνεχιζόμενος ισχυρός ρυθμός αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022) και των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022, λόγω της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας).

Μαρίνες: τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα €18εκ, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Τα λειτουργικά κέρδη της Μαρίνας Φλοίσβου αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα €14εκ ενώ της Μαρίνας Αγ. Κοσμά (Ελληνικό) αυξήθηκαν 11% στα €5εκ. Η εν λόγω βελτίωση προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων (μόνιμων) συμβάσεων ελλιμενισμού, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, οι οποίες εξακολουθούν να ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας.

Έργο στο Ελληνικό: η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της λογιστικής αναγνώρισης εσόδων βάσει εκπλήρωσης σχετικών υποχρεώσεων, είναι ο κύριος παράγοντας επίτευξης σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας το 2023, σε διάστημα μόλις 2,5 ετών από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών ανήλθαν σε €65εκ κέρδη έναντι ζημιάς €67εκ το 2022. Το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του Ομίλου για το 2023 εμφάνισε κέρδη €206εκ αυξημένα 69% έναντι των κερδών €122εκ το 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού €68εκ (έναντι θετικής επίπτωσης €134εκ το 2022), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων7 του Ομίλου την 31.12.2023. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη €27εκ έναντι ζημίας €31εκ το 2022.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων8 σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €44εκ το 2023 έναντι €38εκ το 2022).

Εμπορικά Κέντρα: Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών, των 4 σε λειτουργία Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA) το 2023 αυξήθηκαν 18% στα €81εκ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η λεπτομερής ανάλυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA για το νεοσύστατο όμιλο LAMDA MALLS, μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης του Retail EBITDA (4 σε λειτουργία Εμπορικά Κέντρα) είναι: (α) η αύξηση των συνολικών εσόδων από μισθώματα (24% έναντι του 2022), (β) η αύξηση των εσόδων στάθμευσης και άλλων δραστηριοτήτων (λ.χ. διαφημιστικές ενέργειες) (15% έναντι του 2022). Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) πλέον περιθωρίου περίπου 1-2 ποσοστιαίες μονάδες

Το 2023 καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €823εκ, ενώ ο συνολικός αριθμών των επισκεπτών ανήλθε σε 25,1εκ.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, ξεπέρασε τα €1,4δις, με την αξία των εν λειτουργία 4 Εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα €1,1δις.

Ellinikon Malls – Πρόοδος κατασκευαστικών εργασιών

The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall): η οικοδομική άδεια εκσκαφών εκδόθηκε τον Ιούλιο 2023 ενώ η οικοδομική άδεια ανέγερσης του Επιχειρηματικού Κέντρου (Commercial Hub), εντός του οποίου θα αναπτυχθεί και το Ellinikon Mall, εκδόθηκε το Νοέμβριο 2023. Ο ανάδοχος για την εργολαβία των εκσκαφών ΑΚΤΩΡ ξεκίνησε τις εκσκαφές και τις πρόδρομες εργασίες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών τον Ιούνιο 2024. Τα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Β’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2027.

Riviera Galleria: η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Ιούνιο 2023 ενώοι κατεδαφίσεις και η μεταφορά και επαναλειτουργία των δικτύων υποδομών που εξυπηρετούν τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά έχουν ολοκληρωθεί. Η δημοπράτηση για την ανάθεση εργολάβου είναι στο τελικό της στάδιο. Tα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Α’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2026.

Έργο Ελληνικού: Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού το 2023, ο κύριος παράγοντας της σημαντικής ανάκαμψης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της επίτευξης σημαντικής κερδοφορίας EBITDA σε διάστημα περίπου 2,5 ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. (25.06.2021), είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης

Επιπλέον χρήζουν ξεχωριστής αναφοράς οι παρακάτω σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του έργου στο Ελληνικό:

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 ανήλθαν σε €641εκ.

Τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανήλθαν την 31.12.2023 σε €127εκ.

Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους επιβαρύνθηκαν από χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων10 ποσού €44εκ (έναντι €38εκ το 2022).

Μέσα στο 2023 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) €171εκ ενώ την 31.12.2023 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ανερχόταν σε περίπου €0,6δισ.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2023 ανήλθαν σε €131εκ (€165εκ την 31.12.2022).

Κατά τη διάρκεια του 2023 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους €232εκ.

 Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό ανήλθε σε €1,7 δις αυξημένη κατά περίπου €6εκ έναντι της 31.12.2022. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) (μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων) σε συνδυασμό με την επίπτωση από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής του κόστους υποδομών, κατά περίπου €23εκ, υπερκάλυψε την αρνητική επίπτωση της ζημίας περίπου €16εκ από την επανεκτίμηση της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων την 31.12.2023.

Έργα Υποδομών και άλλες κατασκευαστικές εργασίες: Τα κυριότερα ορόσημα μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2023, αναφορικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας για τα κτιριακά έργα και τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού, είναι τα ακόλουθα:

Μέσα στο 2023 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) €171εκ ενώ το συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υποχρεώσεων για CAPEX ανήλθε την 31.12.2023 σε περίπου €0,6δισ.

Riviera Tower: η θεμελίωση του πύργου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2023. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης των 2 υπογείων του πύργου ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του Podium. Τα πρώτα επίπεδα του πύργου είναι πλέον ορατά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής, με τη σκυροδέτηση των δύο (2) κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 2 ο όροφο.

The Cove Residences: ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στα οικόπεδα του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου καθώς και οι εκσκαφές στο σύνολο των 4 οικοπέδων. Στα οικόπεδα 5-6 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης θεμελίωσης, ενώ στο οικόπεδο 6 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου. Στα οικόπεδα 7-8 βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης. • The Cove Villas: ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις, εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες για 12 οικόπεδα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για επιπλέον 7 οικόπεδα.

Park Rise (BIG): η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το Δεκέμβριο 2023 ενώ οι πρόδρομες εργασίες/εκσκαφές θα ξεκινήσουν εντός του Απριλίου 2024. • Αθλητικό Κέντρο (Sports Complex): ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θεμελίωσης για το κτίριο των κοιτώνων των αθλητών και για το κτίριο διοίκησης της ποδοσφαιρικής εγκατάστασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της θεμελίωσης του κτιρίου των κερκίδων του στίβου και οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης όλου του αθλητικού κέντρου.

Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου 78% των εκσκαφών και 51% των σκυροδετήσεων.

Ρέμα Τραχώνων (αντιπλημμυρικά έργα): έχει ήδη ολοκληρωθεί 80% των εκσκαφών. • Κτιριακό συγκρότημα ΑΜΕΑ: το έργο παραδόθηκε το Σεπτέμβριο 2023 προς χρήση στα 4 σωματεία ΑΜΕΑ. Το Φεβρουάριο 2024 έλαβε πιστοποίηση LEED Platinum.

The Ellinikon Experience Park: το Φεβρουάριο 2024 έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας SITES σε επίπεδο Gold, για νέες κατασκευές. Είναι το πρώτο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία Νέες Κατασκευές που λαμβάνει πιστοποίηση SITES (διεθνής πιστοποίηση Sustainable SITES Initiative για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση, βιώσιμων, ανθεκτικών τοπίων και υπαίθριων χώρων).

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες, που αφορούν (α) το έργο του Ελληνικού, (β) τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, The Ellinikon Mall και Riviera Galleria) και (γ) τις Μαρίνες, μέχρι και τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2023 ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:

Η ρευστοποίηση της επένδυσης στην εταιρεία R Energy 1 Holding έναντι συνολικού τιμήματος €21,6εκ σε μετρητά. Το Δ’ Τρίμηνο 2023 αναγνωρίστηκε λογιστικό κέρδος, προ φόρων, ποσού περίπου €6εκ.

Η πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil (συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.) έναντι τιμήματος €19,4εκ σε μετρητά. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2024 και το λογιστικό κέρδος, προ φόρων, που αναμένεται να αναγνωριστεί στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2024 ανέρχεται σε περίπου €4εκ.

Η πώληση οικοπέδου έκτασης 469 στρεμμάτων στο Βελιγράδι, ιδιοκτησίας της SINGIDUNUM - BUILDINGS D.O.O. (100% έμμεση θυγατρική της LAMDA Development), έναντι τιμήματος €15,2εκ σε μετρητά. Η λογιστική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του ακινήτου (απόθεμα) την 31.12.2023 ανερχόταν σε περίπου €15,2εκ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2023 ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Όλες οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου επέδειξαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Τα Εμπορικά Κέντρα κατέγραψαν ένα ακόμα νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας (Retail EBITDA) στα €81εκ, αυξημένη κατά 18% έναντι του 2022. Νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψαν και οι Μαρίνες του Ομίλου. Εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στην ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό.

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων, από την έναρξη του έργου, έφτασαν τα €641εκ, γεγονός που οφείλεται στη σημαντικότατη ζήτηση για τις οικιστικές αναπτύξεις του έργου. Σημειώνουμε ότι το 2023 υπήρξε η πρώτη κερδοφόρα χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο για το έργο, σε διάστημα μόλις 2,5 χρόνων από την υπογραφή της εξαγοράς των μετοχών από τη LAMDA (25.06.2021). Το Ελληνικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα οικιστικά έργα είναι πλέον ορατά από τη Λεωφ. Ποσειδώνος.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda: Σύμβαση με Κωστέα - Γείτονα για πρότυπο σχολείο στο Ελληνικό

Το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθορίζεται ετησίως βάσει του Κύκλου Εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος. Η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon αναμένεται τον Σεπτέμβριο 2027.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Bloomberg: Στο Ελληνικό η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης

Στα προβλήματα που αντιμετώπισε αλλά τελικά ξεπέρασε το project του Ελληνικού αναφέρεται το πρακτορείο στο δημοσίευμά του. Τι αναφέρει ο Οδ. Αθανασίου για το έργο αλλά και την πορεία της μετοχής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αθανασίου: Στο Ελληνικό δημιουργούμε έναν παραδειγματικό τρόπο ζωής

Το όραμά μας δεν είναι να είμαστε απλώς μια εταιρεία ακινήτων, αλλά να δημιουργούμε χώρους και εμπειρίες που κάνουν τη ζωή των Ελλήνων και των επισκεπτών καλύτερη, τόνισε ο CEO της Lamda Development.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda Development: Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος

Η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος θα είναι μια από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη η οποία θα αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο της πόλης, διασφαλίζοντας την ταχύτερη διέλευση των οχημάτων.