Φώτο: ΑΠΕ

Διαγράφονται από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου FG Europe και ΕΛΤΡΑΚ

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου για Νηρέα, Σελόντα και Καράτζη έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που διέγραψε επίσης από το ταμπλό του ΧΑ τις FG Europe και την ΕΛΤΡΑΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Andromeda Seafood για τις Νηρεύς και Σελόντα, όπως και της ΑΝΤΚΑΡ για την Καρατζή. Παράλληλα αποφάσισε την διαγραφή των μετοχών της FG Europe και της ΕΛΤΡΑΚ από το ταμπλό του ΧΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της ομολογιακής έκδοσης της Lamda

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 320.000.000 ευρώ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Κύρια Αγορά περνά η Epsilon Net, «πράσινο φως» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Με το ενημερωτικό δελτίο της Epsilon Net για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑ.