Παπουτσάνης

Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση κερδοφορίας το 2019

Σε 30,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το 2018 αυξήθηκε το 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ. Αύξηση 75% της προ φόρων κερδοφορίας της.

Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 27% παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2019, καθώς ανήλθε σε 30,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Η εταιρία βελτίωσε, παράλληλα, την προ φόρων κερδοφορία της κατά 75%. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2019 σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, βελτιωμένα κατά 22%. Σημειώνεται ότι οι φόροι ύψους 508 χιλ. ευρώ που επιβάρυναν την χρήση αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2020 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία.

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ το 2019, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι 10 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσαν στο 41% της χρήσης του 2018. Το 38% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 30% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 18% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος, κατά τη χρήση 2019, ανήλθε σε 8,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 34%.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε αναφορικά με τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2019. Για τέταρτη συνεχή χρονιά σημειώσαμε σημαντικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Αν και σήμερα εν μέσω της πρωτόγνωρης συγκυρίας, λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες προβλέψεις ή σχέδια, οι σταθερές βάσεις που η Εταιρεία μας κι οι εργαζόμενοι της έχουν θέσει, μας δίνουν την αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με επιτυχία.

Ταυτόχρονα, όντας το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής σαπώνων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής υγρών προϊόντων προσωπικού καθαρισμού, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με κάθε τρόπο στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ