Φώτο: Briq Properties

BriQ: Διανομή μερίσματος ποσού 0,039 ευρώ ανά μετοχή 

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 (record date).

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,039 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2019 και προηγούμενων ετών αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της BriQ PROPERTIES.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2019 και προηγούμενων ετών (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 7 Απριλίου 2020 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους. 

(ii) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

(iii) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. για τους μετόχους που για διαφόρους λόγους η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή μέσω χειριστή. Για την είσπραξη του μερίσματος από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και η εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος τηλ. 211 9994762, email: [email protected]

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Εξαγόρασε το 80% της Sarmed Warehouses έναντι 23,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία με την σημερινή αγορά ολοκληρώνει εντός διαστήματος 12 μηνών, την επένδυση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.