Φώτο: ΣΙΔΜΑ

ΣΙΔΜΑ: Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών

Ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατέγραψε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους αλλά σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατέγραψε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους αλλά σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 68,3 εκ. ευρώ ή 0,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 85,9 εκ. ευρώ από 86,4 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2.395 χιλ. από ευρώ 2.561 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 331 χιλ. ευρώ από 1.666 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αν και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο, η μείωση των τιμών στη διεθνή αγορά προκάλεσε αντίστοιχη μείωση των τιμών πώλησης με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, κυρίως της μητρικής εταιρείας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 5,1% (από 10,1% το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 9,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019) και αντίστοιχη επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Ωστόσο τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν, απόρροια των διαπραγματεύσεων της μητρικής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 43,3 εκ. ευρώ από 42,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 60,9 εκ. από 60,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, οριακά αυξημένος κατά 0,2%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκ., από ευρώ 2,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν κέρδη 0,1 εκ. ευρώ από ζημιές 1,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Στις θυγατρικές εταιρείες, η μεν SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2%, η δε SIDMA Romania μείωση κατά 6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 13,4 εκ. ευρώ έναντι 13,2 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 12,1 εκ. ευρώ έναντι 12,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 67 χιλ. ευρώ, από 434 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 367 χιλ. ευρώ φέτος και ισόποση μείωση κερδών από 135 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 65 χιλ. ευρώ φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) παρουσίασε αύξηση 52%, από 154 χιλ. ευρώ το πρώτο εξαμήνου του 2018 σε 234 χιλ. ευρώ φέτος, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 480 χιλ. ευρώ από 434 χιλ. ευρώ πέρυσι. Αν δεν λάβουμε υπόψη τις συναλλαγματικές διάφορες, όπου το 2019 ήταν περισσότερες κατά 94 χιλ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι ζημιές το πρώτο εξάμηνο του 2019 μειώθηκαν κατά 47 χιλ. ευρώ ή 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 6,9 εκ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός του μειώθηκε κατά ευρώ 2,5 εκ. ή 2,3%.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Αντώνιος Καραδελόγλου νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΙΔΜΑ

Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου είναι χημικός, πτυχιούχος του Παν. Πατρών και αποτελεί στέλεχος της ΣΙΔΜΑ από το 2010. Από τον Ιανουάριο του 2013 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Εταιρείας.