ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΣΙΔΜΑ

Σίδμα: Πτώση 18,5% στον κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο, στα 118,7 εκατ.

Τα EBITDA ανήλθαν σε ευρώ 2.773 χιλ. από ευρώ 16.475 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 893 χιλ. από κέρδη ευρώ 13.986 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πτώση του τζίρου κατά 18,5% στα 118,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο όμιλος ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 140,7 εκατ. ευρώ από 173,0 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 18,7% σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑ:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 118,7 εκ. ευρώ ή 18,5% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 140,7 εκ. από ευρώ 173,0 εκ., μειωμένος κατά 18,7% σε σχέση με πέρυσι.  Οι παραπάνω μειώσεις οφείλονται στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης μεταξύ α΄ εξαμήνου 2022 και α΄ εξαμήνου 2023 κατά 18,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2.773 χιλ. από ευρώ 16.475 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 893 χιλ. από κέρδη ευρώ 13.986 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων έχουν επιβαρυνθεί, αφενός, με αποσβέσεις τόκων ύψους ευρώ 773 χιλ. από τη λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας το 2021, και, αφετέρου, με αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος ύψους ευρώ 1.088 χιλ.  λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη επίπτωση στο αποτέλεσμα είχε η μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 812 μ.β. ή ευρώ 13.406 χιλ. σε απόλυτο νούμερο.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 79,5 εκ. από ευρώ 94,2 εκ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 101,4 εκ. από ευρώ 121,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, μειωμένος κατά 16,6%. Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, η μείωση οφείλεται στην μείωση των τιμών πώλησης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2.428 χιλ., από ευρώ 11.797 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους ευρώ 548 χιλ.  από κέρδη ευρώ 9.761 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε σε 890 μ.β. ή ευρώ 9.447 χιλ. σε απόλυτο νούμερο.

Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους, κατά 19,8% και 28,9% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα ευρώ 24,4 εκ. έναντι ευρώ 30,4 εκ. ενώ της SIDMA Romania στα ευρώ 15,5 εκ. έναντι ευρώ 21,7 εκ..

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από ευρώ 2.867 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 429 χιλ. φέτος, όσο και των κερδών προ φόρων, από ευρώ 2. 576 χιλ. πέρυσι σε ευρώ 181 χιλ. φέτος, αποτυπώνοντας την μείωση του μικτού κέρδους κατά ευρώ 2.309 χιλ..

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε ζημιές ύψους ευρώ 82 χιλ. από κέρδη ευρώ 1.828 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 525 χιλ. από κέρδη ευρώ 1.667 χιλ. πέρυσι, αντανακλώντας την μείωση του μικτού κέρδους κατά ευρώ 1.821 χιλ. αλλά και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω της αύξησης των επιτοκίων.   

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 7,5 εκ. ευρώ.

Εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η αργή αποκλιμάκωση του δομικού κυρίως πληθωρισμού και το σφιχτότερο δημοσιονομικό και νομισματικό περιβάλλον θα αποτελέσουν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της εξέλιξης του ΑΕΠ για το υπόλοιπο του 2023 σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ[1] (τεύχος 2/23). Στο τέλος του Α' εξαμήνου παρά τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
παρέμενε ιδιαίτερα ευμετάβλητο και χαρακτηρίζονταν από έντονες προκλήσεις, καθώς οι διαδοχικές αυξήσεις των
επιτοκίων με στόχο την τιθάσευση του πληθωρισμού ενισχύουν την προοπτική ύφεσης της οικονομίας. Ωστόσο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ ενισχύθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε στις 111,1 μονάδες τον Ιούλιο, από 110,1 τον Ιούνιο, σε υψηλό 16 πλέον μηνών. Επιπλέον, η χορήγηση της επενδυτικής βαθμίδας από το οίκο DBRS, την οποία αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες από τις Moody's, Standard & Poors και Fitch, θα ευνοήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, την οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τόσο η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των πέντε μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο-ρεκόρ στα 16,2 δισ. ευρώ (το 2022 ήταν περίπου 11 δισ. και το 2021 ανερχόταν σε 9 δισ. ευρώ). Ήδη η προμήθεια των χαλυβουργικών προϊόντων για έργα που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ανεκτέλεστο υπόλοιπο έχει ανατεθεί στην εταιρεία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.  

Στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, σύμφωνα με τη Eurofer[2], οι αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν σοβαρά τη φαινομενική κατανάλωση το 2022 – δηλαδή, διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο, κακές προοπτικές ζήτησης και σοβαρές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος παραγωγής – αναμένεται να συνεχίσουν να βαραίνουν και μεγάλο τμήμα του 2023, ως αποτέλεσμα των παρατεταμένων επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας λόγω πληθωρισμού. Κατά συνέπεια, η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα προβλέπεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο το 2023, με υψηλότερο ρυθμό μείωσης από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως (-3%, αναθεωρημένο προς τα κάτω από -1%). Αυτό θα σηματοδοτήσει την τέταρτη ετήσια μείωση της φαινομενικής κατανάλωσης χάλυβα στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Αντιθέτως, πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η Eurofer στην τελευταία έκθεσή της για την εξέλιξη της φαινομενικής κατανάλωσης χάλυβα το 2024. Συγκεκριμένα, προβλέπει σημαντική ανάκαμψη κατά 6,2% έναντι 5,4% που προέβλεπε στην προηγούμενη έκθεσή της, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων για τη βελτίωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Στο ρευστό αυτό περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ενίσχυσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Ήδη η επένδυση σε νέα μηχανή παραγωγής πανέλων στο εργοστάσιό της στη Λαμία άρχισε να αποδίδει, βελτιώνοντας την ποιότητα των υφισταμένων προϊόντων, παράγοντας νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και περιορίζοντας το κόστος παραγωγής.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα δάνεια της ΣΙΔΜΑ ύψους 12 εκατ. ευρώ πέρασαν στην Attica Bank

Τα δάνεια ύψους 12 εκατ. ευρώ, τα οποία βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της DoValue, μεταβιβάσθηκαν στην Attica Bank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της DoValue για την επιστροφή των «πράσινων» δανείων στο τραπεζικό σύστημα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΙΔΜΑ: Άνοδος 32,8% του τζίρου στο α' εξάμηνο, έφτασε τα 173 εκατ. ευρώ

Η μέση τιμή πώλησης οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ενώ υποχώρησε σημαντικά η κερδοφορία. Αύξηση του κύκλου εργασιών για τις θυγατρικές SIDMA Bulgaria και SIDMA Romania, κατά 38,6 % και 50,1% αντίστοιχα.