Φώτο: portocarras.com

Διευκρινίσεις για το τίμημα της πώλησης του Πόρτο Καρράς έδωσε η Τεχνική Ολυμπιακή

Δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του τιμήματος για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης των ακινήτων ξεκαθαρίζει η Τεχνική Ολυμπιακή.

Έπειτα από δημοσιεύματα στον Τύπο και ερωτήματα που της τέθηκαν, η «Τεχνική Ολυμπιακή» αποφάσισε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με το αντίτιμο για την πώληση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς σημειώνοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν αναφορά του τελικού τιμήματος καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκτεταμένοι έλεγχοι από ανεξάρτητο σύμβουλο.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει πως:

1. Με την από 15.4.2020 ανακοίνωσή της, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, γνωστοποίησε στο κοινό τα κύρια σημεία της συναλλαγής που αφορούν την πώληση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

2. Στην ανακοίνωση αναφέρεται το τίμημα που καταρχήν αντιστοιχεί στην Εταιρεία από την εν λόγω συναλλαγή (168.884.530 ευρώ). Αναφορά του τελικού τιμήματος δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι κατά το παρόν στάδιο δυνατή. Τούτο δε επειδή, όπως ήδη αναφέρεται στην ανακοίνωση, το τίμημα θα καθορισθεί τελικά ύστερα από την ολοκλήρωση εκτεταμένων ελέγχων από ανεξάρτητο σύμβουλο. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

3. Ζήτημα μείωσης του τιμήματος λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης των ακινήτων δεν τίθεται. Εξάλλου, από τις ήδη γενόμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας προκύπτει ότι το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί το τίμημα της πώλησης των μετοχών της Πόρτο Καρράς Α.Ε. λόγω αποπληρωμής του δανείου προς τη Fortress βαρύνει αναλογικά όλους τους μετόχους της Πόρτο Καρράς Α.Ε. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

4. Η Εταιρεία πρόκειται να συμπεριλάβει ειδική αναφορά ως προς την εν λόγω συναλλαγή στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με βάση πάντοτε τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη αυτών.

5. Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικονομικό ημερολόγιο που θα ανακοινώσει στο ΧΑ, σε κάθε δε περίπτωση εντός των νομίμων προθεσμιών. Στο πλαίσιο της ως άνω γενικής συνέλευσης οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν όλα τα προβλεπόμενα στο νόμο μετοχικά τους δικαιώματα. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους μετόχους να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα.

6. Τέλος, η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την αξιοποίηση της εταιρικής περιουσίας με βάση πάντοτε το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις για το Πόρτο Καρράς από την Τεχνική Ολυμπιακή

«Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ"» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεχνική Ολυμπιακή: «Ναι» από τη ΓΣ στην πώληση του Πόρτο Καρράς

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Henderson Park και Hines: Αγορά 71.000 τ.μ. στη Βούλα για ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών

Η έκταση βρίσκεται στη Βούλα και, σύμφωνα με το σχεδιασμό των δυο εταιριών, θα δημιουργηθεί συγκρότημα 400 κατοικιών με κοινές υποδομές, ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και υπηρεσίες ασφάλειας με στόχο την κατασκευή του εντός των επόμενων τεσσάρων ετών.