ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Παπουτσάνης

Καθαρά κέρδη τριμήνου 0,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η «Παπουτσάνης»

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 δημοσιοποίησε η «Παπουτσάνης». Στα 8,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας.

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου έφτασαν τα 0,5 εκατ. ευρώ, ενώ στα 8,1 εκατ. ευρώ έφτασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

Βασικά οικονομικά μεγέθη -περιόδου

 • Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά 40% ενώ η αύξηση των εξαγωγών άγγιξε το 90%
 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 8,1 εκατ.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,6 εκατ.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,5 εκατ.

Στόχος της Διοίκησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, παραμένει η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας και η βελτίωση της κερδοφορίας της μέσω:

 • Της αύξησης του κύκλου εργασιών της.
 • Της εστίασης σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας που ταυτόχρονα προάγουν την αειφορία.
 • Της επέκτασης της πελατειακής της βάσης στους διάφορους τομείς που δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών της χώρας, η Παπουτσάνης, από τις αρχές Απριλίου, αξιοποιεί μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, για την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος σε περιεκτικότητα 80% κατ' όγκον, ώστε να καλύψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της χώρας.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Σημαντική ανάπτυξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της κατά 40% παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παράλληλα, οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 90% και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 0,6 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 0,5 εκατ., έναντι € 0,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τo 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αυξημένα κατά 112%.

Οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αντιπροσωπεύουν το 67% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης έναντι 49% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το 46% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από παραγωγές προϊόντων για τρίτους, το 17% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 15% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 22% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις αλκοολούχων αντισηπτικών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, ωφελούμενη και από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στα προϊόντα σαπώνων και κρεμοσάπουνων, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Το 17% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες μειώθηκαν κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Καθώς τα ξενοδοχεία δεν προχώρησαν σε αγορές ξενοδοχειακών προϊόντων για την περίοδο του Πάσχα, η μείωση στην εγχώρια αγορά ήταν έντονη, αγγίζοντας το 53%. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους αντιπροσωπεύουν κατά το πρώτο τρίμηνο το 46% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 128% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων της, κυρίως σαπώνων, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Το 22% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 70%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.

Η Επίδραση του COVID–19 στην Εταιρεία – Στόχοι και προοπτικές

Δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα και ο πλανήτης εξαιτίας της πανδημίας του COVID–19, η Διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της. Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, έλαβε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία επικαιροποιεί ή/και αυστηροποιεί σε συνεχή βάση, βάσει των εκάστοτε δεδομένων.

Η επίπτωση της πανδημίας στον κύκλο εργασιών, ανά κατηγορία πωλήσεων, έχει ως ακολούθως:

 • Επώνυμα προϊόντα: Η ζήτηση για επώνυμα προϊόντα, κυρίως σαπούνια και κρεμοσάπουνα, ενισχύθηκε σημαντικά το Μάρτιο ενώ συνεχίζεται και τον Απρίλιο. Εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι η συγκεκριμένη τάση θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, αν και όχι με την ίδια ένταση. Η έναρξη παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων αντισηπτικών σε ατομικές αλλά και μεγάλες συσκευασίες από τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά για την κατηγορία.
 • Ξενοδοχειακά προϊόντα: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, παρατηρείται σημαντική μείωση ήδη από το πρώτο τρίμηνο, δεδομένου ότι έχει επηρεαστεί έντονα από την πανδημία του COVID–19. Καθώς τα ξενοδοχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό δε λειτουργούν, μεγαλύτερη υστέρηση θα παρουσιαστεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ένα πολύ μικρό ποσοστό, ίσως και κάτω του 25%, αναμένεται να επαναληφθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αναλόγως και της ημερομηνίας άρσης των περιοριστικών μέτρων ανά τον κόσμο. Η εταιρεία εκτιμά πως οι πωλήσεις της κατηγορίας θα σημειώσουν μείωση και στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, αν και η μείωση ίσως δεν θα είναι τόσο έντονη όσο του δεύτερου τριμήνου του 2020. Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις της κατηγορίας ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ. Τέλος, η έναρξη πωλήσεων αλκοολούχων αντισηπτικών, προϊόντα που αναμένεται να απαιτηθούν σε σημαντικές ποσότητες και από την ξενοδοχειακή αγορά, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κατηγορία, χωρίς να είναι ακόμα εφικτή η ποσοτικοποίηση αυτής της επίδρασης.
 • Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι πωλήσεις παρουσιάζονται αυξημένες, είτε πρόκειται για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας super market είτε για βιομηχανικές πωλήσεις προς εγχώριους πελάτες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αφορά προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Η τάση αυτή παρατηρείται και τον Απρίλιο ενώ βάσει των παραγγελιών που έχει λάβει η εταιρεία, προβλέπεται να συνεχιστεί και τον μήνα Μάιο. Τα παραπάνω γενικά σχόλια ισχύουν και για τις πωλήσεις του εξωτερικού ενώ η κατηγορία αναμένεται να ενισχυθεί και από την επέκταση της συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία, ήδη πελάτη, για την πλέον σχεδόν αποκλειστική ανάληψη παραγωγής των στερεών σαπώνων για την Ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος, η νέα συνεργασία παραγωγής προϊόντων τρίτων με πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία, για την παραγωγή του 50% περίπου των Ευρωπαϊκών τους αναγκών σε στερεό σαπούνι, αναμένεται να ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Η συνεργασία αυτή θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2021.
 • Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Η συγκεκριμένη κατηγορία, και λόγω COVID–19, παρουσιάζει επίσης αυξημένες παραγγελίες για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Παράλληλα, η επέκταση της πελατειακής βάσης θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Η εταιρεία, τον Μάρτιο του 2020, έλαβε μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development), προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πλάνο.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά τον μήνα Απρίλιο, η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή αλκοολούχων αντισηπτικών προϊόντων, για να καλύψει κατά το δυνατόν την αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε ατομικές συσκευασίες τσέπης αλλά και μεγαλύτερες, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτών καταναλωτών αλλά και βιομηχανικών πελατών και ξενοδοχείων. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και μόλις υπάρξει καλύτερη εικόνα της αγοράς, θα είναι εφικτή και η εκτίμηση του ύψους των αντίστοιχων πωλήσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Papoutsanis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Εξαγωγές στο 62% του τζίρου, leader σε προϊόντα ξενοδοχείου

Για τη στρατηγική της ιστορικής εταιρείας μιλά στο Business Daily η διευθύντρια Μάρκετινγκ, Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Καινοτομία στον χώρο των καλλυντικών με τη σειρά Aromatics, που έχει σύνθεση 100% vegan.