ΓΔ: 903.84 0.91% Τζίρος: 22.86 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:22:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Επιδεινώνονται τα μεγέθη της Forthnet, κατεπείγουσα η ανάγκη για επενδυτή

Μειώσεις εσόδων, κερδών και πελατών το 2019, ενώ ξεπερνούν τα 57 εκατ. ευρώ οι ανάγκες ρευστότητας για το 2020. Τι σημειώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές.

Επί ξηρού ακμής βρίσκεται για άλλη μια φορά η Forthnet και η επιβίωση της κρίνεται πλέον από την επίτευξη συμφωνίας με τους επίδοξους επενδυτές, όπως προκύπτει από την έκθεση της EY, του ορκωτού ελεγκτή της, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προειδοποιεί για «ουσιώδη αβεβαιότητα» σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας  της εισηγμένης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση μεγεθών για το 2019 με τα συνολικά έσοδα να έχουν διαμορφωθεί το 2019 σε 262,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,9% σε σχέση με το 2018 (285,3 εκατ. ευρώ) και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 37,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,4% (2018: 42,3 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 28,5 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 32,2 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2018 περιλάμβαναν και έσοδα 4,3 εκατ. ευρώ και EBITDA 0,7 εκατ. ευρώ από τη λειτουργική δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας Forth CRS, η οποία πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Οι δανειακές της υποχρεώσεις στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν συνολικά 297,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 42,8 εκατ. αφορούν  στο μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 τα λοιπά ομολογιακά.

Οι πελάτες της με ευρυζωνική σύνδεση (ενεργοί και προς ενεργοποίηση) στο τέλος του 2019 ήταν 550.967 οριακά αυξημένοι (0,2%) σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι συνδρομητές της στη συνδρομητική τηλεόραση Nova στην Ελλάδα μειώθηκαν 9,4% στους 341.883, ενώ οι συνδρομητές χονδρικής σε Ελλάδα (μέσω των Vodafone και Wind με τις οποίες έχει συνάψει εμπορική συμφωνία για την παροχή περιεχομένου) και Κύπρο αυξήθηκαν 15,1% (115.422).

Μειωμένοι 10,3% (232.227) ήταν οι πελάτες της που συνδυάζουν τηλεφωνία, internet και τηλεόραση (3play), όπως εκτιμάται ως αποτέλεσμα της μείωσης των συνδρομητών της στην τηλεόραση.

Η διοίκηση της Forthnet εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 255 εκατ. οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες θα ανέρχονται σε περίπου 57,3 εκατ. (25,5 εκατ. για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και 31,8 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι βάσει των σημειώσεων στον ισολογισμό, οι οποίοι βέβαια επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το σήριαλ της πώλησης της, οι δανειακές υποχρεώσεις της Forthnet έχουν καταστεί στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ενώ δεν έχει καταβάλει τόκους ύψους 19,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, την 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση ύψους 226,6 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, βάσει των σεναρίων που επεξεργάζεται η διοίκηση της Forthnet και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η κρίση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα προϋπολογισθέντα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του έτους 2020, κατά ένα ποσό που κατά μέγιστο μπορεί να φτάσει τα 4,7 εκατ. ευρώ.
 
Έτσι όπως αναφέρεται υπό επεξεργασία βρίσκονται διάφορα μέτρα, όπως η αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων περιεχομένου, η μείωση των δαπανών για επενδύσεις, η μείωση των εμπορικών δαπανών και πρόσθετα μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Επιπλέον όπως αναφέρεται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 και η σημαντική επίδραση που αυτή έχει στο μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.

Για το 2020, οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις παραμένουν ως έχουν, υποστηρίζοντας τη σταθερή πορεία της Forthnet. H στρατηγική του Ομίλου θα είναι η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προετοιμάζεται για να μπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO). Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στη προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή.

Ωστόσο, όσον αφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και τον κλάδο δραστηριότητάς του, επισημαίνεται η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου.
 
Επίσης όπως τονίζεται η διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
 
Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης και η διαδικασία της Nomura International plc. δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών  με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ωστόσο, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «όλο αυτό το διάστημα, υποστηρίζουμε πλήρως τη διαδικασία ανεύρεσης επενδυτή για τα exposures των δανειστριών τραπεζών μας, όχι μόνο καλύπτοντας όλα τα σχετικά αιτήματα ενημέρωσης που δεχόμασταν μέσω των συμβούλων των τραπεζών μας, αλλά και με ενεργητική προσέγγιση και ενημέρωση πιθανών υποψήφιων επενδυτών».

Όσον αφορά στην λογιστική αξία της υπεραξίας όπως διαμορφώνεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και ανερχόταν σε 83,1 εκατ. ευρώ, η ΕΥ σημειώνει ότι «λόγω του βαθμού υποκειμενικότητας των κρίσεων που διενεργήθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών και των εκτιμήσεων κατά την επιλογή των προαναφερθεισών βασικών παραδοχών, υπάρχουν εγγενείς αβεβαιότητες στους σχετικούς υπολογισμούς, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις της διοίκησης».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολεμικό κλίμα στην κινητή, έρχεται και τέταρτος παίκτης

Επιταχύνονται οι εξελίξεις για την εξαγορά της Forthnet, θα μπει από το φθινόπωρο στην αγορά ως εικονικός πάροχος κινητής. Ρίχνει τις τιμές ο τέταρτος παίκτης, όπως τονίζει η μελέτη της Rewheel για την Επ. Ανταγωνισμού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα μεγάλα τηλεοπτικά σχέδια του Βαγγέλη Μαρινάκη

Με την απόκτηση της Forthnet και του σήματος του Mega, ο εφοπλιστής Β. Μαρινάκης ετοιμάζεται να αναβιώσει τον ιστορικό τηλεοπτικό σταθμό. Αναπάντητα ερωτήματα για τα σχέδιά του στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.