Φώτο: Frigoglass

Αύξηση 8,2% των πωλήσεων της Frigoglass στο α' τρίμηνο παρά την πανδημία

Η εταιρεία αναφέρει πως ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα φανεί στα αποτελέσματα του β' τριμήνου ενώ η πλήρης επίπτωση στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 παραμένει ακόμα αβέβαιη.

Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 για την Frigoglass που συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης καθώς κατέγραψε υπερδιπλασιαμό των κερδών της, με την πανδημία ωστόσο να επηρεάζει τα μεγέθη του Μαρτίου με τον αντίκτυπο να αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Η Frigoglass κατέγραψε αύξηση 100% των καθαρών κερδών στο πρώτο τρίμηνο που διαμορφώθηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 138,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 8,2% ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 20,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 8,7%. Η εταιρεία σημειώνει πως τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να αποτυπώσουν την σημαντική πτώση της ζήτησης που υπήρξε λόγω της πανδημίας, με τις πωλήσεις του Απριλίου να είναι μειωμένες κατά 54% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία:

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις χωρών σε αρκετές από τις αγορές μας, σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού ζήτησης για προϊόντα επαγγελματικής ψύξης τον Μάρτιο. Επιπλέον, η ζήτηση για γυάλινες φιάλες και συμπληρωματικά προϊόντα στη Νιγηρία επηρεάστηκε από το αβέβαιο μακροοικονομικό κλίμα στη χώρα.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,2%, σε €135,9 εκατ., λόγω ισχυρών επιδόσεων το πρώτο δίμηνο του έτους σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκε κατά 5,0% σε €30,9 εκατ. το τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 70 μονάδες βάσης σε 22,8% ως αποτέλεσμα του λιγότερου ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων, του υψηλότερου κόστους μεταφορών και του κόστους αδράνειας των εργοστασίων επαγγελματικής ψύξης, παράγοντες που υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του όγκου πωλήσεων και της παραγωγικότητας.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) υποχώρησαν κατά 1,2%, σε €11,0 εκατ. Συνεπώς, τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά περίπου 80 μονάδες βάσης σε 8,1%. Τα Κερδών Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,7% σε €20,5 εκατ. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, ανερχόμενο σε 15,1%. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €0,6 εκατ., έναντι €5,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών κερδών που προήλθαν από την επίδραση της υποτίμησης του Νάιρα πάνω σε νομισματικά περιουσιακά στοιχεία σε σκληρό νόμισμα. Τα καθαρά κέρδη της Frigoglass ανήλθαν σε €4,4 εκατ., έναντι €2,0 εκατ. πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €2,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με εκροές ύψους €13,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αυτή η βελτίωση αποδίδεται στα υψηλότερα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και στην ορθότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €247,4 εκατ., σε σύγκριση με €250,6 εκατ. πέρυσι. Τον Φεβρουάριο του 2020 εκδώσαμε με επιτυχία ομολογίες προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ., επιμηκύνοντας τη λήξη του μεγαλύτερου μέρους του μεικτού μας δανεισμού για το 2025.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, ανέφερε σχετικά με τα αποτελέσματα οτι «η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρες επιχειρηματικές προκλήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας κυρίαρχο μέλημά μας είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και η συνέχιση της εξυπηρέτησης των πελατών. Είμαι βαθιά ικανοποιημένος και ευγνώμων για τις προσπάθειες των εργαζομένων μας να διασφαλίσουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η θετική επίδοση του πρώτου τριμήνου, σε συνδυασμό με την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων, θα συμβάλουν στην προσπάθεια διαχείρισης του 2020 και θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε μόλις ξεκινήσει η φάση της ανάκαμψης».

Επιχειρηματική προοπτική και ενημέρωση για την πανδημία του COVID-19

Όπως αναφέρει η εταιρεία, παρόλο που η δυναμική ανάπτυξης της περσινής χρονιάς συνεχίστηκε τον Ιανουάριο και τοv Φεβρουάριο του 2020 και ήμασταν αισιόδοξοι για τις προοπτικές του 2020, οι παραγγελίες των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία μειώθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο λόγω του αντίκτυπου που είχε στην άμεση κατανάλωση προϊόντων πελατών μας η εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις σε αρκετές από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ο βαθμός που επηρεάστηκε κάθε αγορά ήταν διαφορετικός, με τη Δυτική Ευρώπη να πλήττεται περισσότερο.

Η πλήρης επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στα αποτελέσματά μας για το 2020 παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί άμεσα από την έκταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μετά την άρση των περιορισμών από τις κρατικές αρχές. Αυτό που αποτυπώνουν οι πωλήσεις του Απριλίου 2020 και η τάση του Μαΐου, είναι ότι ο αντίκτυπος θα είναι σημαντικός στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2020.

Για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο στην κερδοφορία και τις ταμειακές μας ροές λόγω μείωσης της ζήτησης, λαμβάνουμε διάφορα μέτρα με στόχο την προσαρμογή της κοστολογικής μας βάσης και των κεφαλαιακών μας δαπανών στη νέα πραγματικότητα. Εστιάζουμε στη βελτίωση της ικανότητάς μας για απορρόφηση του κόστους μειώνοντας τα πάγια έξοδα παραγωγής και λειτουργίας, περιορίζοντας τις μη αναγκαίες δαπάνες όπως ταξίδια, αμοιβές τρίτων και μάρκετινγκ. Έχουμε επίσης μειώσει τις κεφαλαιακές μας δαπάνες σε περίπου €15 εκατ. το 2020.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του κλιβάνου στη Νιγηρία προς το τέλος του χρόνου, επιδιώκοντας έτσι να προστατεύσουμε το μακροπρόθεσμο μέλλον του κλάδου Υαλουργίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς αναστείλαμε προσωρινά την υλοποίηση της πλατφόρμας SAP. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες διαφύλαξης της ρευστότητας δεν επηρεάζουν την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε άμεσα όταν η ζήτηση επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Εισερχόμαστε στην κρίση από θέση ισχύος, έχοντας επιμηκύνει τη λήξη του δανεισμού μας για το 2025 και με χρηματικά διαθέσιμα ύψους €66 εκατ. τον Απρίλιο, αρκετά για να καλύψουν τα χρηματοοικονομικά μας έξοδα. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες έχουμε αυξήσει τις πιστωτικές μας γραμμές με τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά €10 εκατ. Επίσης, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς μας τους επόμενους μήνες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών της Frigoglass ύψους 260 εκατ. ευρώ

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.