Φωτο: Κρι Κρι

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για την ΚΡΙ-ΚΡΙ στα α' τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθαν σε 3,55 εκ. ευρώ, έναντι 3,14 εκ. ευρώ το 2019, ενώ αυξημένη είναι η διείσδυσή της στην ελληνική αγορά γιαουρτιού με κέρδη 12,2 εκατ. ευρω.

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2020, παρουσιάζοντας αυξημένα καθαρά κέρδη.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €27,45 εκ. έναντι €21,85 εκ. το 2019 (αυξημένος +25,6%). Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,48 εκ. έναντι €4,01 εκ. το 2019.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,14 εκ. το 2019.
  • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,66 εκ., έναντι €2,29 εκ. το 2019.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +24,8%, αγγίζοντας τα €12,2 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς κατά 5,8%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων.

Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Μαρ. 2020]. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη +36,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €12,2 εκ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Τέλος, στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση σε €2,4 εκ από €3,0 εκ. το 2019 [μείωση 19,3%].

Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία της COVID-19, η κατάσταση δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Ήδη λοιπόν, στο διάστημα που ακολούθησε, η εικόνα στις εγχώριες πωλήσεις έχει αναστραφεί με αποτέλεσμα αυτές να εμφανίζονται προοδευτικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ημερίδα για την επανάσταση στην τεχνολογία τροφίμων από την Κρι Κρι

Τις πόρτες της σε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες και φοιτητές ανοίγει για πρώτη φορά η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, διοργανώνοντας το 1ο Open Day στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στις Σέρρες.