Φώτο: Briq Properties

BriQ Properties: Αγορά οικοπέδων στον Ασπρόπυργο

Η εταιρεία προχώρησε στην αγορά δύο οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 57.529 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής έναντι 3,45 εκατ. ευρώ.

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 2 Ιουνίου 2020 προχώρησε στην αγορά δυο όμορων οικοπέδων συνολικής επιφανείας 57.529 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το συνολικό τίμημα για την αγορά των δύο οικοπέδων ανήλθε σε 3,45 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει στην συγκεκριμένη έκταση ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής, ενώ η εν λόγω επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 68.183 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας € 39.623 χιλ. την 31.03.2019.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η BriQ Properties υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης €4.190 χιλ. και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας € 4.200 χιλ. μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους € 848 χιλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Διανομή μερίσματος ποσού 0,039 ευρώ ανά μετοχή 

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 (record date).