Πέρασε σε κέρδη η Ιntracom με αύξηση πωλήσεων 11%

Προτεραιότητα η θωράκιση των θυγατρικών του ομίλου με ρευστότητα. Περιορισμένες οι επιπτώσεις της πανδημίας στις δραστηριότητες του ομίλου εκτιμά η διοίκηση.

Αύξηση 11,1 % σε σχέση µε το 2018 στις ενοποιηµένες πωλήσεις που ανέρχονται σε 522,8 εκατ ευρώ κατέγραψε η Intracom το 2019.

Όπως τονίζεται σημαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT που κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 23%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 37,1 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 4,9 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. το 2018. Κέρδη µετά φόρων € 0,5 εκατ. έναντι ζηµιών -€ 2,3 εκατ. το 2018 Ο Όµιλος INTRAKAT κατέγραψε αυξηµένες πωλήσεις κατά € 54 εκατ. και αυξηµένη κερδοφορία. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του διαµορφώθηκαν σε € 286 εκατ. από € 232,1 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%. Η αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη αµιγώς κατασκευαστικών έργων

O όµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία µε EBITDA € 15,7 εκατ. έναντι € 9,9 εκατ. το 2018. Σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία του µε κέρδη προ φόρων € 2,3 εκατ., έναντι € 0,6 εκατ. το 2018. Ο Όµιλος INTRAKAT µέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις € 80 εκατ., διαµορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 ύψους € 375 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 208 εκατ., για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο Όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις € 178,1 εκατ. έναντι € 169,9 εκατ. το 2018. &ιαµορφώνει κέρδη προ φόρων € 3,2 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το 2018. Ο Όµιλος INTRASOFT έχει µπει σε εξαιρετική επιτυχηµένη πορεία διεκδίκησης νέων έργων. Μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας € 238 εκατ., µε αποτέλεσµα τo ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 να ανέρχεται σε € 417 εκατ.

Η IDE κατέγραψε πωλήσεις € 46,2 εκατ., έναντι € 59,8 εκατ. το 2018. Παρά τη µείωση στις πωλήσεις, η εταιρεία ενίσχυσε τα περιθώρια κερδοφορίας της (ως ποσοστό επί των πωλήσεών της), µετριάζοντας την µείωση στα κέρδη της. Η IDE στο Η1 2019 είχε καταγράψει υστέρηση πωλήσεων και ζηµιές. Η εταιρία ανέκτησε την υστέρηση στις πωλήσεις και υπερκάλυψε τις ζηµιές του Η1 2019. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε € 111 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραµµένες συµβάσεις ανήλθαν σε € 76 εκατ.

Ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχηµα δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Ο όµιλος µέσα στο 2019 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών € 6,2 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη € 0,3 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2018 και αποτέλεσµα προ φόρων -€ 1,2 εκατ. έναντι - € 0,8 εκατ. το 2018.

Η Κ-WIND λόγω εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, δεν ακολούθησε την υπεραπόδοση του αντίστοιχου διαστήµατος του 2018. Με εξαιρετικά καλούς επόµενους µήνες η υστέρηση στις πωλήσεις περιορίστηκε σηµαντικά. Η εταιρία διαµόρφωσε για το 2019 κύκλο εργασιών € 5,0 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το 2018, EBITDA 3,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,7 εκατ.

Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας παρέµειναν στα επίπεδα του 2018. Το αποτέλεσµα της INTRACOM HOLDINGS ανήλθε σε €-10,8 εκατ. και προσδιορίστηκε κυρίως από αποµείωση θυγατρικής εταιρίας.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS κ. Δηµήτρης Κλώνης ανέφερε: «Οι στόχοι που είχαµε ανακοινώσει για τα βασικά µεγέθη του Οµίλου το 2020, επιβεβαιώθηκαν. Οι επιδόσεις του Οµίλου INTRACOM για το 2019 περιλαµβάνουν σηµαντικά ενισχυµένο όγκο πωλήσεων, διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου και κερδοφορία µετά φόρων. Η υπογραφή σηµαντικών νέων συµβάσεων συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά επιβεβαιώνοντας τη δυναµική των εταιριών του Οµίλου στη διεκδίκηση νέων έργων. Με επαγγελµατισµό και συνέπεια αντιµετωπίσαµε και συνεχίζουµε να αντιμετωπίζουμε την πρόκληση που προκύπτει από τις συνέπειες του COVID-19. Η εκτίµησή µας είναι ότι οι επιπτώσεις στα βασικά µεγέθη των θυγατρικών του Οµίλου INTRACOM για το 2020 δεν θα είναι σηµαντικές και οποιαδήποτε απώλεια εσόδου θα ανακτηθεί στο επόµενο έτος. Στόχος της διοίκησης του Οµίλου INTRACOM είναι η θωράκιση των θυγατρικών µε την απαιτούµενη ρευστότητα, και η προσήλωση στον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό µας.»

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρηση 5,5% στις ενοποιημένες πωλήσεις της Intracom Holdings

Σύμφωνα με την εταιρεία, η υποχώρηση είναι πλήρως ελεγχόμενη και εντός των αναμενόμενων, ενώ εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου θα είναι περιορισμένες και ανακτήσιμες στο αμέσως επόμενο έτος.