Φώτο: ΟΛΘ

ΟΛΘ: Kαταβολή μερίσματος €1,1115/μετοχή από 13 Ιουλίου

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.  Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.».

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε € 1,17 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,1115 ανά μετοχή ανακοίνωσε η ΟΛΘ μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού. Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Με απευθείας κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της
ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους οι οποίοι έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank A.E.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank A.E.», για όσους μετόχους έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους, ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ., ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται
στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι, είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και με γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ), ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Τον Ιανουάριο σε λειτουργία το dry port στη Βουλγαρία

Η επέκταση σε άλλες αγορές και η εξωστρέφεια του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η δημιουργία τριών dry ports, είναι ένας από τους 3 βασικούς στρατηγικούς στόχους του ΟΛΘ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Αύξηση κύκλου εργασιών παρά τη μείωση του όγκου διακινούμενων φορτίων

Τα EBITDA σημείωσαν πτώση κατά 4,8%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν 2,4%. Συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου Προβλήτα, με τον σχετικό διαγωνισμό που έχει ήδη δημοσιευτεί.