Φώτο: Quality & Reliability

Το λογισμικό «e-εγγυητικές» της Q&R στην ψηφιακή μετάβαση του ΤΜΕΔΕ

Η ψηφιακή έκδοση εγγυητικών επιστολών συνεχίστηκε, εν μέσω καραντίνας, σε 24ωρη βάση, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΤΜΕΔΕ, έχοντας ενσωματώσει το λογισμικό της Q&R. 

Την απρόσκοπτη ψηφιακή λειτουργία του, συνέχισε και εν μέσω καραντίνας, το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, έχοντας ενσωματώσει το λογισμικό της εταιρείας Q&R. 

Η ψηφιακή έκδοση εγγυητικών επιστολών συνεχίστηκε σε 24ωρη βάση, με επιτυχία για τους Πιστούχους - Μέλη του Ταμείου. 

Σημειώνεται ότι, χάρη στο λογισμικό της Q&R μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 ψηφιακές εγγυητικές επιστολές, γεγονός που έχει θέσει το ΤΜΕΔΕ στην πρωτοπορία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Φορέων Εγγυοδοσίας. 

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Q&R κ. Θ. Καραγιάννης η εφαρμογή λογισμικού των «e-εγγυητικών επιστολών» είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία και τα οποία δίνουν την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες που προσφέρονται από χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

Σημειώνεται, ότι τα μέλη του ΤΜΕΔΕ, χωρίς την φυσική τους παρουσία, σε εικοσιτετράωρη βάση, χωρίς αναμονή σε ουρές και με χρήση της ψηφιακής τους υπογραφής έχουν την δυνατότητα ψηφιακής διαχείρισης όλων των σταδίων έκδοσης εγγυητικής επιστολής, από την ηλεκτρονική αίτηση έως και την εκτύπωση της εγγυητικής στο χώρο εργασίας τους. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,19 εκατ. αποφάσισε η ΓΣ της Quality & Reliability

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.195.572,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά το ποσό των 0,19 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρή αύξηση πωλήσεων για την ΦΑΓΕ με αιχμή την αγορά της Βρετανίας

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 3,3%, αλλά αυξήθηκαν κατά 6,2% στη Βρετανία το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αστάθεια στις δραστηριότητες του ομίλου φέρνει η πανδημία, όπως εκτιμά η διοίκηση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πήγε καλά εν μέσω πανδημίας η ΑΒ, αλλά βλέπει κινδύνους για την αγορά

Αυξημένες πωλήσεις και διευρυμένα περιθώρια κέρδους για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ τους πρώτους μήνες του 2020. Εκφράζει φόβους για μείωση καταναλωτικής δαπάνης και όξυνση του ανταγωνισμού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.