ΓΔ: 787.43 1.63% Τζίρος: 68.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Άναψε «πράσινο» το δ.σ. του ΟΠΑΠ στη δημόσια πρόταση

Δίκαιο κρίθηκε το προσφερόμενο τίμημα των 9,12 ευρώ ανά μετοχή, με βάση την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Στο στόχαστρο για εξαγορά 216,3 εκατ. μετοχές της εισηγμένης.

«Πράσινο φως» στη δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών του ΟΠΑΠ άναψε το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης, κρίνοντας ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 9,12 ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από η νομοθεσία και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Eurobank).

Η Δημόσια Πρόταση, όπως αναφέρει το διοικητικό συμβούλιο, αφορά στην απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ελεύθερων από κάθε φύσεως βάρη και δικαιώματα τρίτων, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (οι Μετοχές), οι οποίες κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων προέβη στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 8 Ιουλίου 2019, δεν ανήκαν στην κυριότητα του ιδίου (του Προτείνοντος) ή/και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αναφέρονται κατωτέρω), καθώς και το σύνολο των μετοχών που θα εκδίδονταν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 σε δικαιούχους μετόχους πλην του
Προτείνοντος ή/και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, κατόπιν της ολοκλήρωσης του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα 216.353.443 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 67,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).

Τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα είναι το Valea Foundation, Stiftung (ίδρυμα δικαίου Λιχτενστάιν), με έδρα στην Vaduz, οντότητα που έχει έμμεσο έλεγχο του Προτείνοντος σε απώτατο επίπεδο, καθώς και οι οντότητες που ελέγχονται από το Valea Foundation κατά την έννοια του N. 3556/2007 (o Νόμος περί Διαφάνειας) και οι οποίες θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς του Ν. 3461/2006 (ο Νόμος).

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank, «το τελικό εύρος αποτίμησης διαμορφώνεται κατά βάση από τα αποτελέσματα των κυρίων μεθοδολογιών αποτίμησης, λαμβάνοντας όμως υπόψιν και τα αποτελέσματα των επικουρικών μεθόδων. Επίσης, μεταξύ των κυρίων μεθόδων αποτίμησης μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Από τα ανωτέρω προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €8,9 – €12,1 (αξία συνόλου ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας €2,9 - €3,9 δισ)».

Οι αποτιμήσεις με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους

opap_price
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Ανθεκτικά αποτελέσματα και αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα

Ο Acting CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, κατά τη διάρκειας της τηλεδιάσκεψης παρουσίασης των μεγεθών της εταιρίας, τόνισε ότι το δεύτερο lockdown βρίσκει τον ΟΠΑΠ σε καλύτερη θέση σε σχέση με αυτό της περασμένης άνοιξης.