Φώτο: Frigoglass

Μείωση 55% των πωλήσεων κατάγραψε η Frigoglass

Στο αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον που δημιουργεί η πανδημία, η Frigoglass συνεχίζει την προσπάθεια για μείωση των εξόδων και προετοιμάζεται για όταν θα αυξηθεί η ζήτηση ξανά.

Σημαντική μείωση των παραγγελιών κατέγραψε η Frigoglass στο πρώτο εξάμηνο του 2020 εξαιτίας των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να μειωθούν κατά 55% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παρά τα μέτρα περικοπής των εξόδων και την προσαρμογή της παραγωγής στα χαμηλά επίπεδα ζήτησης, τα κέρδη πρό Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας της πανδημίας.

Στο αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον που δημιουργείται λόγω της πανδημίας, η διοίκηση της Frigoglass συνεχίζει την μείωση των ελεγχόμενων δαπανών. Παράλληλα καταγράφει και μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 60% σε σχέση με πέρυσι με σκοπό τη διατήρηση χρηματικών πόρων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της «σε αυτό το περιβάλλον, επιταχύνουμε την εφαρμογή ενός αριθμού πρωτοβουλιών σε μια προσπάθεια διατήρησης χρηματικών πόρων στα επόμενα τρίμηνα, και επικεντρωνόμαστε στην υλοποίηση επιπλέον πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους στο δεύτερο εξάμηνο του 2020. Εστιάζουμε στην επανεξέταση του παραγωγικού μας ιστού και στη μείωση των ελεγχόμενων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις πρώτες ύλες, στη μισθοδοσία, στα επαγγελματικά ταξίδια και στις αμοιβές για υπηρεσίες τρίτων. Oι κεφαλαιακές δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενες έως €15 εκατ. το 2020»

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του Ιουνίου ανήλθαν σε €64 εκατ. και κρίνονται ως επαρκή για την κάλυψη των μελλοντικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του έτους. Υπήρξε ενίσχυση της ρευστότητας μέσω επέκτασης των πιστωτικών γραμμών και βελτίωσης της ευελιξίας διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας χαρτοφυλακίου με έδρα στην Ολλανδία, μέσω είσπραξης μερισμάτων από τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Νιγηρία τον Ιούλιο.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, με απότομη μείωση των πωλήσεων λόγω του αντίκτυπου των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Καθώς το περιβάλλον της αγοράς παραμένει ευμετάβλητο και ιδιαίτερα αβέβαιο, είμαστε επιφυλακτικοί για την επίδοση μας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να λαμβάνουμε μέτρα περικοπής των δαπανών και διατήρησης της ρευστότητας.

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κύριες προτεραιότητές μας παραμένουν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας, καθώς και η διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά όταν αυξηθεί η ζήτηση, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας».

Για την επιχειρηματική προοπτική η Frigoglass αναφέρει πως «λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το αν ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας θα προκαλέσει έναν νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την επιχειρηματική μας επίδοση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επομένως, αναμένουμε τα ετήσια αποτελέσματά μας να είναι σημαντικά επηρεασμένα από τις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η Frigoglass παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και αναλαμβάνει προληπτικές δράσεις για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 8,2% των πωλήσεων της Frigoglass στο α' τρίμηνο παρά την πανδημία

Η εταιρεία αναφέρει πως ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα φανεί στα αποτελέσματα του β' τριμήνου ενώ η πλήρης επίπτωση στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 παραμένει ακόμα αβέβαιη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών της Frigoglass ύψους 260 εκατ. ευρώ

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.