Φώτο: Shutterstock

ΟΠΑΠ: Στο 56,02% η συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών

Το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, με το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του να ανέρχεται σε 43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στο 56,02% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, ανήλθε η συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend) του ΟΠΑΠ, καθώς 1.455 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρεία. 

Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης καθώς και αγοράς μετοχών, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του Sazka Group ανέρχεται σε 43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 6.718.571 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλήγμα στον ΟΠΑΠ από το lockdown αλλά διατηρεί επαρκή ρευστότητα

Το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε βάσει των απαιτητικών προσδοκιών μας, καθώς επιτεύχθηκε η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους., ανέφερε ο Jan Karas, acting CEO του ΟΠΑΠ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης

Έπειτα από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019, και την εισαγωγή των νέων μετοχών.